Publicerad 2021-05-31

Åtgärder för att öka trafiksäkerheten genom Brunflo klara kring midsommar

Det händer som bekant mycket positivt framöver i Utvecklingsplan Brunflo. En del i projektet är att rusta vägar och gångvägar, och det arbetet är i full gång.

Genrebild på en asfaltsläggare och en vältmaskin

– Det kan upplevas som lite stökigt under de här veckorna. Beläggningsåtgärderna på E14 på hela sträckan mellan Brunflo och Pilgrimstad kommer att pågå fram till september. Den del av E14 som går genom Brunflo kommer enligt Trafikverkets tidsplan vara klar runt midsommar, säger David Engström, samordnare på mark- och exploatering, Östersunds kommun.

Trafiksäkerheten har uppmärksammats som en viktig fråga i kommunens utvecklingsplan för Brunflo. Trafikverket förbättrar under sommaren beläggningen på ett 10-tal slitna vägsträckor i länet, varav Brunflo är ett prioriterat område.

– Det känns alltid roligt när vi kan utföra arbeten som verkligen kommer att göra skillnad. I centrala Brunflo ska både trottoarer och cirka två kilometer av vägen få ny asfalt. Vi ska även sätta om alla refuger och bredda gångbanorna, berättar Pär Eliasson, projektledare på Trafikverket.

– Mycket av arbetena utförs på nätterna. Det kommer att bli lite bökigt för både trafikanter, Brunflobor och vägarbetarna. En önskan är att alla visar hänsyn och uppskattning till de som utför detta svåra jobb.

Läs mer om Utvecklingsplan Brunflo.

Trafikverkets vägarbeten i länet under sommaren.

Sidan uppdaterad 2021-05-31