Publicerad 2021-05-27

Vi släcker för bilarna

De senaste åren har gatlyktorna längs Fäbodleden i Torvalla varit släckta. Anledningen är att oskyddade trafikanter inte ska lockas att färdas längs, eller korsa Fäbodleden - det finns tryggare vägar för dem. I juni tar vi ned de flesta gatlyktorna men behåller gatubelysningen i korsningarna.

Karta där korsningarna längs Fäbodleden är markerade

Gula markeringar - belysning längs Fäbodleden, Orangea markeringar - belysning längs gång- och cykelbanor. Klicka för större karta

Östersunds kommun arbetar målmedvetet med att lysa upp och skapar trygghet där gångtrafikanter och cyklister färdas, till exempel på gång- och cykelbanor, och släcka ned farligare sträckor där bilar håller hög hastighet. På så sätt kan oskyddade trafikanter och motorfordon hållas åtskilda. Gatubelysning behövs inte för bilar och motorcyklar - de har ju egna lyktor.

Sex upplysta ställen längs Fäbodleden

Längs Fäbodleden kommer det även i fortsättningen att finnas sex upplysta ställen. De tryggaste sätten för gångtrafikanter att korsa vägen, är naturligtvis via någon av de tre tunnlarna. Annars är också gatukorsningarna upplysta.

Litsvägen

Vi kommer även att ta bort gatlyktor längs Litsvägen mellan Pampasrondellen och Armegränd. Övergångsställena blir belysta även i fortsättningen liksom gång- och cykelbanan intill vägen.

Energislöseri och ljusföroreningar

Vi har vant oss vid att bygga ut belysningen utomhus, i tron att ju mer vi ljussätter vår tillvaro, desto bättre blir det. Men den traditionella belysningen av gator, torg och parker skickar mycket ljus rakt ut i rymden till ingen nytta. Ett annat problem som uppmärksammats mer på senare år är ljusets ekologiska effekter. Nattaktiva djurarter, som de flesta däggdjur, groddjur och många insekter, är beroende av mörker. Och kanske mår även vi människor bättre av att kunna förundras över stjärnhimmeln en vinterkväll.

Läs mer om hur vi jobbar med gatubelysningen i kommunen

Läs mer om ljusföroreningar - Sveriges Lantbruksuniversitet

Sidan uppdaterad 2021-05-27