Publicerad 2021-05-11

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdag 11 maj sammanträdde Kommunstyrelsen digitalt. Här är ett axplock av de beslut som togs.

1,5 miljoner i extra föreningsstöd

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige – precis som förra året – avsätter 1,5 miljoner kronor till Kultur- och fritidsförvaltningen, att användas till föreningsstöd med anledning av Covid-19. Stödet riktar sig främst till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

Arrangerar Para-VM vinter 2023

Östersunds kommun ställer sig bakom arrangemanget World Para Snow Sports Championships 2023 genom att bevilja ett arrangemangstöd till Svenska Parasportförbundet. Det handlar om 1,2 miljoner kronor årligen under 2021 och 2022. Dessutom tecknas ett avtal om användande av Östersund Arena och Skidstadion.
Det är sammanlagt fem VM-paratävlingar som ska avgöras i Östersund, Krokom och Åre kommuner. Östersund är centralort.

Fråga om vistelseförbud bordlades

I ett beslut från 11 mars ger regeringen kommunerna rätt att besluta om tillfälliga förbud mot att vistas i parker, badplatser eller andra angivna platser – om det finns en påtaglig risk för trängsel. Syftet är att minska risken för smittspridning. Kommunstyrelsen i Östersund ställdes inför ett förslag på en lokal föreskrift i denna begränsningsförordning, men beslutade att bordlägga ärendet och ta upp det på nytt vid ett extra KS 24 maj.

Gångtunnlar ska fräschas upp

Kommunstyrelsen biföll en motion från Bendigt Eriksson (S) om en översyn av kommunens många gångtunnlar. Det ska ske en städning och uppfräschning av tunnlarna. Ett av syftena är att minska otryggheten.

Ja till förslag för Storsjö strand

Utvecklingen av Storsjö strand har hunnit till etapp 2, och som redan redovisats har kommunens urvalsgrupp enats om att gå vidare med tre inkomna förslag för att bygga kvarteren E, F och G. En enig Kommunstyrelse tog nu beslutet att gå vidare med att också teckna markanvisningsavtal med företagen bakom förslagen; SHH Bostads AB, HSB och Tiö/Trångsviken Bygg AB.

Planerna för GIII torg går vidare

KS beslutade att teckna ett genomförandeavtal med Diös Fastigheter AB avseende Gustav III torg. Genomförandeavtalet kompletterar detaljplanen genom att via ett civilrättsligt avtal mellan parterna säkra upp det som inte detaljplanen kan styra. Miljöpartiet yrkade på att inte teckna avtalet.

Nej till Kulturbuss

I en motion föreslår Socialdemokraterna i Kultur- och fritidsnämnden att kommunen startar verksamhet med en Kulturbuss. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Beslutet i KS togs efter votering med siffrorna 9–6.

Sidan uppdaterad 2021-05-11