Publicerad 2021-05-10

Tips på uteaktiviteter skickas till medborgare 70+

Denna vecka kommer det att skickas ut en informationsbroschyr till medborgare över 70 år som bor i Östersunds kommun. Broschyren innehåller tips på olika utomhusaktiviteter i kommunen.

Förtöjningsring i patinerat järnsmide, med Storsjön och Frösön i fonden.

– Coronapandemin har medfört minskad fysisk aktivitet och ett ökat stillasittande för många, vilket kan påverka hälsan negativt, säger Åsa Wallin, som är projektledare för arbetet med en åldrandevänlig kommun (”Age-friendly cities and communities”).

Aktivt och hälsosamt liv – hela livet

Broschyren är en del i kommunens arbete med att göra Östersund till en mer åldrandevänlig kommun, där medborgarna ska kunna leva ett aktivt och hälsosamt liv – hela livet.

– Nu när vi närmar oss sommaren vill vi därför ge inspiration till att både röra på sig och komma ut i naturen. För dem som har svårt att ta sig ut på egen hand finns även tips om olika typer av stöd som kan göra det möjligt, säger Åsa Wallin.

Broschyren finns också publicerad på kommunens hemsida om arbetet med att bli en åldrandevänlig kommun. För att ta del av broschyren och läsa mer om det pågående utvecklingsarbetet, se www.ostersund.se/afcc.

Sidan uppdaterad 2021-05-10