Publicerad 2021-05-06

Här är de vinnande förslagen till Storsjö Strand etapp 2.1

Tre byggföretag, varav ett lokalt, föreslås få gå vidare med byggandet av nästa etapp på Storsjö Strand. Beslut väntas på kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj. Totalt är det ett tiotal byggare som varit intresserade.

- Vi är glada för det stora intresset för att bygga på Storsjö Strand! De vinnande förslagen är väl utformade och kommer utgöra ett intressant tillskott på stranden, säger Pär Jönsson, moderat kommunalråd och ordförande för Utvecklingsutskottet, Östersunds kommun.

Tre vinnare

Här är de vinnande förslagen, presenterade utan inbördes ordning:

  • HSB har ritat ett förslag med 48 bostadsrättslägenheter. Byggnadernas tak trappas och huskropparna smalnas av ned mot sjön för att göra gården rymlig och ljus. Projektet ska miljöcertifieras.
  • SHH BOSTAD AB föreslår ett kvarter om 84 lägenheter, med en blandning av bostadsrätter och hyresrätter. Byggnaderna ska uppföras i trä med trästomme och precis som det första förslaget ska även detta miljöcertifieras.
  • TRÅNGSVIKEN BYGG och TIÖ AB är ett samarbete mellan två lokala aktörer och de föreslår 30 bostadsrättslägenheter i kvarteret närmast parken. Precis som i det andra förslaget är byggnaderna av trä med trästomme. Detta är den lokala aktören av de tre.

Hållbarhet fokus vid urvalet

Vinnarna har valts utifrån hur väl de löst uppgiften med hänsyn till flera olika saker. Utformning, miljö och hållbarhet, men även dagvattenfrågan samt innergårdens utformning utifrån grönska och god boendemiljö har vägts in i beslutet. Förslagen har även utvärderats utifrån hur de bidrar till bostadsmarknaden i stort och hur de påverkar och kompletterar stadens befintliga bostäder.

-Östersund har vuxit kraftigt de senaste åren och allt fler byggaktörer visar intresse för att etablera sig här. Branschen har även påbörjat en resa mot ett mer hållbart byggande. Vi har därför valt att fråga marknadens aktörer vad som gör just deras förslag till ett hållbart bidrag till stadsdelen, staden och kommunen, säger Bengt Gryckdal, chef Mark och Exploatering på Östersunds kommun.

Vad händer nu?

Om kommunstyrelsen godkänner förslaget tecknas ett markanvisningsavtal. Avtalet reglerar att byggaktören får köpa mark mot att de bygger det förslag de presenterat. Därefter ska förslagen vidareutvecklas tillsammans med bygglovsavdelningen och när bygglovshandlingarna är godkända tar byggandet vid.

Redan nu håller kommunen på att bygga ut allmän plats på området, det vill säga förbereda för vatten och avlopp, dagvatten, gator och parkytor för att det ska vara klart i tid. Marken har sedan tidigare sanerats. Byggstart för husen erbjuds till hösten och kvarteren beräknas ta cirka två år att färdigställa.

Urvalsprocessen i korthet

I september 2020 gick kommunen ut med en öppen inbjudan där fastighetsutvecklare fick göra en intresseanmälan där de presenterade sig och sin idé i stora drag. Efter denna prekvalificering gick tio byggaktörer vidare till del två, som var en mer omfattande inlämning.

Av de företag som gjorde hela inlämningen valdes sedan tre utifrån hur väl de löst uppgiften. De som jobbat med utvärderingen är en urvalsgrupp bestående av en politiker samt representanter från flera olika avdelningar på kommunen.

Sidan uppdaterad 2021-05-06