Publicerad 2021-05-05

Inbjudan till samrådsmöte för pumpstationen i Odensala

Torsdag 6 maj klockan 18.00-19.00 bjuder kommunen in till ett offentligt samrådsmöte angående den planerade pumpstationen i Odensala 12:2 m.fl. Samrådsmötet är en del av den första fasen i detaljplanearbetet som kallas samråd.

Illustration pumpstation Odensala

Mötesinformation

På grund av Covid-19 genomförs samrådsmöte om förslaget utomhus i form av
öppet hus. Tjänstemän från kommunen finns på plats inom planområdet, för att ge möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Välkommen!

Tid för mötet

Torsdagen den 6 maj kl 18:00-19.00.

Plats för mötet

På planområdet i Odensala, se kartan över planområdet för information om var öppet hus hålls. 

Planområde pumpstation Odensala

Om samråd

Första skedet av detaljplanearbetet som kallas samråd. Samrådet syftar till att ge insyn i planarbetet, och att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterad 2021-05-05