Publicerad 2021-05-04

Digiresan: Samtliga detaljplaner tolkas och samlas i en gemensam digital karta

Nu kan vi berätta om ytterligare att spännande projekt i Digiresan; digitaliseringen av kommunens över 1000 detaljplaner! Digitaliseringen kommer bland annat att förenkla hanteringen av detaljplanerna och bygglovsprocessen.

Bilden visar en karta där man kan se vilka planbestämmelser som finns för olika områden och fastigheter.

Exempel från en annan kommun på hur en digital detaljplan kan se ut.

Detaljplanerna är stommen i kommunens arbete med samhällsplanering. Dessa juridiskt styrande dokument bestämmer vad både enskilda medborgare och myndigheter får och inte får göra inom ett specifikt markområde.

– Detaljplanen styr till exempel om marken ska användas till bostäder, handel, kontor, park eller något annat, hur stort man får bygga, hur höga husen får vara, hur långt det får vara från hus till tomtgräns och mycket annat, berättar Emma Ödeen, Verksamhetsutvecklare på kommunen.

Krav på digitala planer från 2022

Från och med 2022 kommer det att finnas krav på att alla nya detaljplaner ska skapas digitalt och lagras nationellt hos Lantmäteriet. Kravet gäller alltså inte detaljplaner upprättade innan dess, men Östersunds kommun har nu bestämt att även de äldre planerna ska digitaliseras.

– Det är ett tidskrävande och komplicerat arbete, men det kommer att underlätta för många, konstaterar Emma.

Pappersprodukter tolkas om till dagens språk

Kommunen har idag runt 1000 gällande detaljplaner i pappersform. Många av dem har otaliga år på nacken och informationen i dem är både svår att tyda och inkomplett. Bland annat kan ett tecken eller en bokstav på en äldre karta betyda något helt annat på karta av senare modell. Därför ska informationen i alla dessa detaljplaner nu tolkas om till dagens ”kartspråk” och föras in i en gemensam digital karta.

– Vi har redan idag digitala kartor över kommunen, men de kartorna innehåller bara linjer som visar var olika områden ligger. All information om vad som gäller inom dessa linjer, på respektive markområde, finns än så länge bara på papper. Och det är just den informationen som är intressant för en person som vill bygga nytt, bygga om eller bygga till, förklarar Emma.

Genom att tolka de äldre detaljplanerna och lägga in informationen i den digitala kartan kommer det alltså att bli lättare för vem som helst att gå in och kolla vad de får och inte får göra på en viss mark.

– När man klickar på en viss punkt i kartan kommer man att få upp en lista över vilka bestämmelser som gäller just där. På så sätt kan man alltså se om en bygglovsansökan kommer att godkännas eller inte redan innan ansökan skickats in.

Skräddarsydd kompetens för uppgiften

Personen som ska tolka detaljplanerna och föra in dem i den digitala kartan heter Julia Färdvall. Hon anställdes för just detta uppdrag och har kompetens både inom tolkning av detaljplaner och inom geografiska informationssystem (GIS). Julia började den 6 april och har börjat med att planera hur arbetet ska läggas upp och hur slutprodukten ska se ut. Inom kort påbörjar hon arbetet med tolkningen.

– Det känns väldigt bra att kunna erbjuda den här servicen. Jag tror och hoppas att det både kommer att ge medborgarna en större förståelse för detaljplanernas styrande funktion samt göra bygglovsprocessen enklare och snabbare för alla, avslutar Emma.

Digiresan- har du en idé som kan göra kommunvardagen enklare?

Här kan du som invånare lämna idéer om sådant som Östersunds kommun kan göra bättre med digitala lösningar. Har du en ídé? Lämna den här!

Digiresan- lämna din idé här

Sidan uppdaterad 2021-10-20