Publicerad 2021-02-23

Så här fungerar distansundervisningen på Vallaskolan

Kreativitet, digitala verktyg och lärare som snabbt har ställt om för att erbjuda eleverna en kvalitativ undervisning även på distans.

Bild över person som skriver i en anteckningsbok.

Foto: Göran Strand

– Efter jullovet kände vi att vi hade gjort allt vi kunde för att minska antalet elever i lokalerna. Bland annat hade vi minskat antalet elever i matsalen genom att servera vissa klasser skollunch i deras hemklassrum och justerat schemat för klasserna. Trots det kändes inte åtgärderna tillräckliga, berättar Maria Landqvist, biträdande rektor på Vallaskolan och ansvarig för åk 7-9.

Så när regeringen valde att möjliggöra distans­undervisning för högstadiet var det ett välkommet besked. Skolan beslutade att ansöka om delvis distansundervisning för högstadiet i mitten på januari. Kort därefter godkände Barn- och utbildningsnämndens ordförande deras ansökan.

Blandning mellan distansundervisning och undervisning i skolan

Tack vare att en av de tre parallell­klasserna i samtliga högstadie­årskurser (7,8 och 9) nu är hemma varje dag har antalet elever på skolan minskat.

Eleverna i högstadiet är alltså i skolan två eller tre dagar i veckan och studerar hemifrån de andra dagarna. Under skoldagen använder de Google Meet för upprop, instruktioner och stöd från lärare. För uppgifter och andra dokument de behöver under dagen använder de Google Classroom, som fungerar som ett slags Facebookflöde med planering och chattfunktion. Eleverna har även tillgång till digitala läromedel, via Gleerup.

Nya kreativa undervisningsmetoder

Den nya situationen har medfört nya kreativa sätt att undervisa. Ett ämne som kan vara svårt att ha på distans är bild. Men läraren Maria Bergqvist gav eleverna i åk 9 en mycket uppskattad uppgift under en av bildlektionerna: att skapa parafraser.

– Under pandemin har nätet kryllat av roliga konstkonton där människor i karantän roat sig med att göra egna tolkningar av konstverk. Jag inspirerades av den ”flugan” och lät eleverna skapa just det – karantänkonst, berättar Maria Bergqvist.

Lektionen inleddes på Google Meet med genomgång av vad en parafras är. Eleverna fick också se exempel på karantän­konst och de fick ett antal konstverk att välja mellan. Därefter fick eleverna sin uppgift: göra en egen tolkning av det valda konstverket med hjälp av rekvisita de kunde hitta hemma.

– Någon använde sin mamma, en annan tömde kylen medan en tredje byggde daVincis Nattvarden i lego. Jag fick in jätteroliga tolkningar och fick positiv återkoppling från eleverna, berättar Maria Bergqvist.

Tolkning av Matisses konstverk Ikaros där konturerna av en person faller genom en stjärnhimmel.

Tolkning av Matisses Ikaros. Klicka på bilden för att se den i större format.

bild på ett legobygge som en elev gjort. Legobygget är en tolkning på Da Vincis tavla nattvarden, där flera personer sitter på ena sidan av ett avlångt bord och äter en måltid.

Tolkning av da Vincis nattvarden. Klicka på bilden för att se den i större format.

Elever uppskattar lugn och ro

Alla elever får just nu svara på en enkät om vad de tycker om distans­undervisningen.

– Det vi hört hittills är att många elever uppskattar att vara hemma, och i lugn och ro göra de skoluppgifter de har för dagen, förklarar Maria Landqvist.

Men så finns också de elever som enligt skolans bedömning är i behov av enbart närundervisning. De eleverna är välkomna till skolan alla dagar.

Samverkan nyckeln till snabba förändringar

Omställningen till distansundervisning gick på mindre än en vecka och har snabbt ökat den digitala kompentensen hos lärarna. Genom pandemin och de förändringar som den kommit med har lärarna stöttat och hjälpt varandra – alla är olika vana att arbeta digitalt.

– Vi har vissa som är väldigt intresserade av digitalisering som ligger i framkant och tycker att det är spännande med nya verktyg, medan andra tycker att det är svårt, förklarar Maria Landqvist.

Under pandemin har skolans verksamhet ofta behövt ställa om på kort tid.

– Allra tydligast var det i början av pandemin. Då kom nya förhållningssätt löpande från Folkhälso­myndigheten, men i takt med att tiden gått har allt hamnat på plats, säger Maria Landqvist och fortsätter:

– Efter ett tag hamnar man i en acceptans av det. Det påverkar oss säkert på sätt vi inte ser idag, men som kan visa sig som efterdyningar när pandemin är över.

Mer information om distansundervisningen på högstadieskolorna

Med anledning av coronaviruset har alla högstadie­skolor haft möjlighet att bedriva distans­undervisning sedan några veckor tillbaka. Innan en skola går över till distans­undervisning gör varje skola en risk- och konsekvens­analys och ansöker därefter om distans­undervisning hos Barn- och utbildnings­nämndens ordförande. Alla högstadie­skolor har haft önskemål om distans­undervisning och fått detta beviljat.

Varje skola arrangerar distans­undervisningen utifrån just den skolans förut­sättningar. Det innebär att lösningarna ser olika ut från skola till skola. Om du vill ha information om ditt barns skola är du välkommen att kontakta skolans rektor.

Kontaktuppgifter till rektor finns under respektive skolas kontaktsida

Sidan uppdaterad 2021-02-23