Publicerad 2021-02-10

Tyck till om hur det är att leva med en funktionsnedsättning i Östersunds kommun

Är du över 18 år, har en funktionsnedsättning och bor i Östersunds kommun? Nu har du chansen att besvara en enkät om hur du upplever livet i Östersund. Enkäten är en del i ett större arbete för att göra Östersund till en bättre kommun att leva och åldras i – för alla.

Person med hörapparat i samtal.

I enkäten finns frågor om allt ifrån utemiljöer, transporter och bostäder till social delaktighet, information, samhällsstöd och service. I svaren ska man utgå från det "normala" livet - inte den situation som är nu med rådande coronapandemi.

Alla medborgare med funktionsnedsättningar som fyllt 18 år och bor i Östersunds kommun har möjlighet att svara på enkäten som också finns tillgänglig på kommunens hemsida.

Om du har svårigheter att svara på enkäten digitalt, kan du ringa Kundcenter så kan de hjälpa dig - se kontaktuppgifter längre ned på sidan.

Enkäten kommer även att skickas ut till olika funktionshinderorganisationer i Östersunds kommun, så att deras medlemmar får möjlighet att besvara den.

– Vi vill att så många som möjligt besvarar enkäten. Ju fler som svarar, desto bättre underlag får kommunens politiker inför framtida beslut, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Småbarnsfamilj på promenad, till fots, i barnvagn och i elrullstol.

Enkäten blir underlag till handlingsplan

I början av 2019 beslutade Kommunstyrelsen att ansöka om medlemskap i Världshälsoorganisationen WHO:s globala nätverk för äldrevänliga städer och samhällen - AFCC – Age-friendly Cities and Communities.

Och i juni samma år antog WHO kommunens ansökan. Nätverket har den gemensamma visionen att göra samhället till ett bra ställe för äldre att leva och åldras i. I Östersunds kommun har man dessutom valt att bredda målgruppen till att omfatta även personer med funktionsnedsättning.

Medlemskapet i AFCC är en viktig del i kommunens satsning på att förbättra möjligheterna för både äldre och personer med funktionsnedsättningar att leva hälsosamma och självständiga liv - med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete, som till att börja med drivs i projektform.

Resultatet av den aktuella enkätundersökningen kommer kommunen att använda som ett delunderlag för att ta fram en treårig handlingsplan, som ska göra Östersund mer åldrandevänligt.

Förutom enkäten kommer kommunen att använda flera andra metoder för att fånga upp hur personer med funktionsnedsättningar upplever att det är att leva i Östersunds kommun. Bland annat kommer man att göra intervjuer och bjuda in till öppna dialogmöten - så snart det åter är möjligt.

– Det är viktigt att kommunen driver det här utvecklingsarbetet tillsammans med målgrupperna då de har kunskap om vad som redan fungerar bra och vad som behöver förbättras, understryker Anders Wennerberg.

Läs mer om arbetet här

Länk till sidan Östersund - en kommun för aktivt och hälsosamt liv och åldrande

Sidan uppdaterad 2021-02-10