Publicerad 2020-12-29

Sophämtning vid årsskiftet

Eftersom 2020 har 53 veckor blir det två udda veckor efter varandra vid årsskiftet 2020/2021. Det innebär att: Du som normalt har soptömning udda veckor får soporna tömda nästa gång vecka 1, inte vecka 53. Du som har soptömning jämna veckor får soporna tömda nästa gång vecka 2.

Bild på sopbil

Börjar tunnan redan bli full?


Ett hett tips är att vara extra noga med sopsorteringen. Sortera ut matavfall och ta med förpackningar till återvinningsstationen så blir inte påsen med brännbara sopor så full.

Våra undersökningar visar att i genomsnitt innehåller en soptunna för brännbara sopor i Östersund en tredjedel matavfall som egentligen ska slängas i tunnan för matavfall. En tredjedel är förpackningar som ska slängas på en återvinningsstation och bara en tredjedel är brännbara sopor.

Visste du till exempel att julklappspapper sorteras som pappersförpackning? Det kan du slänga på en återvinningsstation istället för i soptunnan.

Sidan uppdaterad 2020-12-29