Publicerad 2020-12-21

Nu skickas två detaljplaner till granskning och samråd!

Detaljplanen för ODensala 8:1 med flera skickas till granskning och detaljplanen för Luktärten 1 ska skickas till samråd.

Flygbild över Verksmon med fastigheten Odensala 8:1 inringad.

Flygbild över Verksmon med fastigheten Odensala 8:1 inringad.

Detaljplanen för del av Odensala 8:1 med flera skickas till granskning. Förslaget är att industri/arbetsområdet i Verksmon ska utökas med ändamålsenliga fastigheter för industri och verksamheter. Inom området ska även komplement till verksamheten så som kontor, fabriksförsäljning och restaurang få plats. Detaljplanen ska även skydda värdefulla arter och höga naturvärden inom området.

⏳⏰ Granskningen för Odensala 8:1 med flera pågår mellan den 18 december 2020 och den 21 januari 2021. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 21 januari 2021.

Här hittar du alla handlingar till förslaget för Odensala 8:1.

Flygfoto över fastigheten Luktärten 1.

Flygfoto över fastigheten Luktärten 1.

Den nya detaljplanen för Luktärten 1, förskola i Odensala ska ut på samråd. Huvudsyftet med den nya detaljplanen är att göra det möjligt att ersätta dagens förskolebyggnad med en större byggnad som är anpassad för fler barn - för att möte det ökade behovet av förskoleplatser i Odensala. Syftet är även att göra en större förskolegård. Området är sedan tidigare planlagt för en mindre förskola.

Granskningen för Luktärten 1 pågår mellan den 21 december 2020 och den 20 januari 2021. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 20 januari 2021.

Här hittar du alla handlingar till förslaget för Luktärten 1.

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslagen kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Du kan inte lämna synpunkter eller anmärkningar i kommentarsfältet nedan, utan de måste skickas in!

En granskning ska visa det bearbetade planförslaget som kommunen vill anta, och samtidigt ge dig en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Samrådet ska ge en tidig insyn i planarbetet, det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget för att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Sidan uppdaterad 2020-12-21