Publicerad 2020-12-16

”Mittuniversitetet spelar en väldigt viktig roll för Östersunds starka varumärke”

Inför vårterminen 2021 är det drygt 25 000 personer som har sökt en utbildning på Mittuniversitetet*, en ökning med hela 35 procent jämfört med året innan. Även antalet förstahandssökande ökar jämfört med tidigare år. Östersunds identitet som universitets- och studentstad är stark – och bidrar till både stärkt varumärke och tillväxt.

Mittuniversitets fasad.

Fler och fler väljer att söka en högskole- eller universitetsutbildning. Det gäller över hela landet och är förmodligen till viss del en följd av pandemin och den osäkra arbetsmarknaden. På Mittuniversitetet i Östersund har man dock haft ett konstant ökande antal sökande de senaste åren och ser flera anledningar till att både Mittuniversitetet och Östersund som stad är så populärt.

– Studenterna söker såklart i första hand den utbildning de är intresserade av, och Östersund kan erbjuda många intressanta program och kurser, men livet runt omkring är också väldigt viktigt. I Östersund känner studenterna att de får närheten till fjällen, skidåkningen och friluftslivet – i kombination med stadens utbud i form av butiker, caféer, kultur, musik och evenemang. Vi har dessutom en studentbostadsgaranti för nya studenter vilket lockar många, berättar Jessica Stenbäck som är studentsamordnare på Östersunds kommun.

Jessica berättar att arbetet med att utveckla studentstaden samt få studenterna att trivas och bli kvar är ett teamwork som görs inom MittÖs, ett samarbete mellan Studentkåren i Östersund, ÖSIS, Östersunds kommun, Mittuniversitetet och det lokala näringslivet. De träffas flera gånger per år för att lyfta frågor som är viktiga för studenterna.

50 procent av studenterna stannar – och får jobb

Under november släppte Sweco en ny rapport där de granskat universitetets betydelse för regionen på uppdrag av Mittuniversitetet. Rapporten visar bland annat att Mittuniversitetet bidrar till inflyttning och föryngring, och att hälften av de som examinerats från Mittuniversitetet bor kvar i regionen fem år efter examen.

Rapporten visar också att 84 procent av de studenter som rekryteras från Jämtlands och Västernorrlands län bor kvar i regionen tre år efter examen (en siffra som är högre jämfört med referensuniversiteten) och att studier vid Mittuniversitetet ger jobb (85 procent är etablerade på arbetsmarknaden ett år efter examen).

– Det är glädjande siffror! Studenterna söker sig hit, trivs när de är här och väljer att stanna kvar – då har vi verkligen lyckats. Vi kan också se att de som studerat här, och sedan väljer att jobba på annan ort, ser Östersund och regionen som alternativ när det är dags att stadga sig och bilda familj. Östersund känns helt enkelt som ett naturligt val när de ska landa i livet.

Satsningen på arbetslivsanknytning har gett resultat

Studenterna som söker sig hit har också uppfattningen att Östersund och regionen har en intressant arbetsmarknad kopplad till utbildningen som de ska läsa. Här finns både möjligheter till praktikplats och goda chanser till jobb om de väljer att stanna kvar. Universitetets målmedvetna arbete med arbetslivsanknytning har alltså gett resultat.

– Mittuniversitetet har haft som mål att bli nationellt ledande inom arbetslivsanknytning och har flera olika initiativ som arbetar med att knyta studenter och näringsliv närmare varandra; mentorprogram, Mötesplats campus, Steget till kneget, alumniföreläsningar och Campus on tour, då vi tar med studenterna ut till olika företag. Det har varit en riktigt lyckad satsning och jag tror att både företagen och studenterna verkligen har insett vinsterna från båda håll med praktiken, säger Jessica.

Östersund som universitetsstad – en riktig tiopoängare!

Jessica konstaterar slutligen att Mittuniversitetets studenter är guld värda för Östersund – helt enkelt en förutsättning för att staden och regionen ska kunna utvecklas och växa – och avslutar med att sammanfatta universitetets betydelse så här;

  • universitetet bidrar till inflyttning, föryngring och en högre utbildningsnivå i kommunen än i angränsande kommuner,
  • bidrar till kompetensförsörjningen i regionen och bidrar till att våra företag kan fortsätta utvecklas,
  • bygger stadens varumärke på bästa tänkbara sätt,
  • lockar högutbildade och forskare till våra innovativa forskningsprojekt,
  • är en stark anledning till att människor väljer att flytta till Östersund,
  • är en stor och viktig arbetsgivare som sysselsätter runt 450 personer på campus
  • och bidrar inte minst med puls, energi och engagemang.

*Totalt för Mittuniversitetet som lärosäte.

Här kan du ta del av SWECO-rapporten i sin helhet

Länk till dokumentet Mittuniversitetets regionala betydelse

Sidan uppdaterad 2020-12-16