Publicerad 2020-12-15

Ja till utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Annersia

Kommunfullmäktige gav idag slutgiltigt klartecken till utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Annersia. Det innebär att Östersunds kommun nu startar den största utbyggnaden av vatten och avlopp sen 70-talet.

Cirka 800 hushåll berörs av projektet som innebär en omfattande utbyggnad av hela området från Orrviken till Vålbacken. Hela utbyggnaden beräknas ta 10 - 15 år.

- Det här innebär att vi nu sätter igång med detaljplaneringen av projektet, berättar Erik Larsson, chef för strategienheten på Avfall VA. Det handlar bland annat om de exakta gränserna för utbyggnaden och därmed exakt vilka fastigheter som kommer att beröras.

- Det här kommer att pågå under en stor del av 2021. Efter sommaren 2021 kommer vi att göra utskick till berörda hushåll med mer information och hänvisningar var de vänder sig för ytterligare information och frågor.

Anläggningsavgift först när grävningen är klar

De berörda fastighetsägarna kommer att betala anläggningsavgift först när kommunen är färdig med grävningarna.

- Det kommer att dröja flera år. För de flesta innebär det minst fem år framåt i tiden, förklararar Erik Larsson.

Svar på vanliga frågor

Här hittar du mer information och svar på de vanligaste frågorna om Annersia-projektet

Sidan uppdaterad 2020-12-16