Publicerad 2020-12-15

Enkät om pandemins konsekvenser för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga – Nka och Linnéuniversitetet, med stöd av Socialdepartementet och Eurocarers genomför just nu en enkätundersökning som riktar sig till alla vuxna anhöriga, 18 år och äldre som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående som kan vara en familjemedlem, vän, granne eller kollega på grund av dennes sjukdom, funktionsnedsättning, svaghet eller ålderdom.

Är du en av dem? Gå gärna in på Nkas hemsida, och besvara enkäten här:

Länk till sidan Enkät om pandemins konsekvenser för anhöriga på Nkas hemsida

Syftet med enkäten är att kartlägga hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga omsorgsgivares hälsa och livssituation samt att samla in deras åsikter och rekommendationer om hur man bättre kan stödja anhöriga under denna och framtida pandemier. Det tar cirka 20 minuter att besvara enkäten.

Sidan uppdaterad 2020-12-15