Publicerad 2020-12-09

Rapport från Kultur- och fritidsnämnden 9 december 2020

Kultur- och fritidsnämnden delade under sammanträdet 9 december ut bidrag till 25 kulturföreningar, 16 hembygdsföreningar, 8 studieförbund och 11 föreningar som arrangerar aktiviteter för och tillsammans med barn och unga.

Vintervy över Östersund

Foto: Roger Strandberg

Bidrag till projekt för och tillsammans med barn och unga 2021

Kultur- och fritidsnämnden har avsatt 370 000 kronor för att ge bidrag till föreningar som arrangerar projekt för och tillsammans med unga.

De föreningar som sökt och fått bidrag är:

 • Ångsta sportklubb: 80 000 kronor
 • Östersund-Frösö slalomklubb: 15 000 kronor
 • Boxningsklubben Ängeln: 56 800 kronor
 • Unga Örnar Jämtlands län: 35 000 kronor
 • Östbergsskolans Skol IF: 30 000 kronor
 • Studieförbundet Jämtlands län: 16 500 kronor
 • Frösö IF Orientering: 70 000 kronor
 • Östersunds Bandysällskap: 10 000 kronor
 • Jämtlands motorklubb: 31 700 kronor
 • Frösö båtklubb: 10 000 kronor
 • I DO Afganistan Sverige: 15 000 kronor

Årsbidrag till kulturföreningar och hembygdsföreningar 2021

Kultur- och fritidsnämnden har avsatt totalt 2 347 000 kronor för att ge 25 kulturföreningar årsbidrag. 16 hembygdsföreningar får enligt norm 143 000 kronor.

Musik

 • Brunflokören: 8 000 kronor
 • Dragspelsklubben Jämtbälgen: 8 000 kronor
 • Frösökören: 8 000 kronor
 • Jazz i Jemtland: 45 000 kronor
 • Klubb SAM: 45 000 kronor
 • Östersund Symphonic Band: 130 000 kronor
 • Östersunds Orkesterförening: 480 000 kronor
 • Östersunds Sångarbröder: 8 000 kronor
 • Föreningen veteranorkestern: 10 000 kronor
 • Körföreningen Octava: 8 000 kronor
 • Rådhuskören: 8 000 kronor
 • Sommarhagen, PB stift: 130 000 kronor

Teater

 • Scenkonst Östersund: 530 000 kronor
 • Östersunds Teaterverkstad: 260 000 kronor

Film

 • Föreningen Folkets Bio Regina: 125 000 kronor

Konst

 • Härke Konstcentrum: 140 000 kronor
 • Östersunds Konstklubb: 75 000 kronor

Övriga föreningar

 • Humanistiska Föreningen: 8 000 kronor
 • Ljungen Närbibliotek Ideel Förening: 8 000 kronor
 • Föreningen Stenbrottet/Nattugglan: 8 000 kronor
 • Cirkus kul och bus: 110 000 kronor
 • TangoJamt: 8 000 kronor
 • Vikingaföreningen Österhus vänner: 8 000 kronor
 • Kulturföreningen SUB: 8 000 kronor
 • Jämtlands lokalhist o släktforsk: 8 000 kronor
 • Föreningen Gamla Tingshuset: 20 000 kronor

Bidrag till studieförbund 2021

Bidragen till studieförbund utgår från en bedömning kring deras verksamhet, till exempel antal arrangemang och studietimmar. Totalt delar Kultur- och fritidsnämnden ut bidrag på 2 905 000 kronor.

 • Arbetarnas Bildningsförbund: 409 779 kronor
 • Folkuniversitetet: 91 004 kronor
 • Kulturens Bildningsverksamhet: 10 129 kronor
 • Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet: 43 865 kronor
 • Sensus: 1 381 400 kronor
 • Studiefrämjandet: 390 536 kronor
 • Studieförbundet Bilda: 160 247 kronor
 • Studieförbundet Vuxenskolan: 418 040 kronor

Driftsbidrag till Jämtlands Läns Konstförening, Galleri LUX

Kultur och fritidsnämnden har beslutat att bevilja Jämtlands Läns konstförening ett driftsbidrag för Galleri LUX med 40 000 kronor för 2021.

Driftsbidrag Djur- och Kulgården

Kultur och fritidsnämnden har beslutat att bevilja föreningen Djur och Kulgården i Torvalla ett extra bidrag om 120 000 kronor. Det innebär ett driftsbidrag om totalt 300 000 kronor för 2021.

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Kultur- och fritidsförvaltningen, Östersunds kommun och RF-SISU Jämtland Härjedalen - Föreningslots

Kultur- och fritidsförvaltningen ingår en överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap med RF-SISU Jämtland Härjedalen gällande föreningslotsning. Verksamheten är tänkt att stötta både ungdomar och föreningsliv i Torvalla så att fler ungdomar i området ges tillgång till föreningsliv.

Sjudagarskort och helgkort på Östersunds skidstadion

För att ytteligare utöka servicen och variationen på spårkort har Kultur- och fritidsförvaltningen beslutat att lägga till dessa två spårkort till de redan beslutade spåravgifter under vintersäsongen 2020/2021.

 

Vill du veta mer om besluten?

För att läsa om alla ärenden som Kultur- och fritidsnämnden beslutade om under sammanträdet den 9 december, se protokollet som publiceras på ostersund.se inom några dagar.

Sidan uppdaterad 2021-01-27