Publicerad 2020-12-08

Digiresan – Idéer på gång!

Det har kommit in många idéer till Digiresan – och det är många som genomförs! Än så länge är det framförallt idéer som kommit från medarbetare som vi jobbar med. Men de idéer som ni medborgare har kommit in med hittills ligger i startgroparna.

Digiresans logga: texten digiresan på två rader på turkos bakgrund med snöhjärtat framför.

Totalt 29 idéer utvecklas just nu. 23 genomförs utan pengar från Digiresan och 6 genomförs med pengar från projektet. Sedan vi öppnade för alla att kunna lämna in sina digitaliseringsidéer har 14 idéer kommit in från er medborgare.

— Digiresan bygger på medarbetares och medborgares idéer. Det är de som vet vad som behöver digitaliseras, därför är det så roligt att kunna genomföra så många idéer. Både med och utan finansiering genom projektet, säger Frida Abramsson, projektledare för Digiresan.

Idéer som genomförs utan pengar

Många idéer som kommer in till Digiresan kan genomföras utan pengar från Digiresan. I vissa fall pågår redan arbeten i kommunen, idéen lyfts då in i redan pågående arbete. Ett par exempel är:

  • E-tjänst för ansökan om att ställa ut blomlådor som farthinder.
  • E-tjänst för orosanmälan.
  • Anhörig-app till Särskilt boende.
  • Effektivare uppföljning av projekt med hjälp av en Robot-lösning.

Och många fler!

Idéer som genomförs med pengar från Digiresan

Sex idéer som har kommit in till Digiresan har fått pengar för att kunna utvecklas:

  • Skolstrukturplaneringsverktyg – Ett verktyg för att planera hur kommunens skolstruktur kan se ut med hjälp av ett geografiskt informationssystem (GIS).
  • Digital signering läkemedel – Personal med delegering som överlämnar medicin till medborgare ska kunna signera det digitalt med koppling till journalsystem.
  • Digitala detaljplaner – skapa en databas med kommunens alla detaljplanerna med all information. Till exempel vad som får byggas, hur stora byggnader får vara, hur långt det får vara från hus till tomtgräns med mera.
  • Digitalt kommunaltekniskt minne /digital tvilling - Skapa en digital spegelbild av kommunen med fastighetsbestånd, gatunät, parker med mera. Idén är att samla in, strukturera och lagra all information om allt det i en GIS-databas (geografiskt informationssystem.)
  • Sammanhållen samhällsplanering utredningsdatabas - Idén är att samla alla utredningar i samhällsplaneringsprocessen strukturerat i en eller flera databaser och åtkomliga via Kommunkartan, detta medför att alla aktörer alltid har tillgång till relevant information om en plats eller en fastighet.
  • Digitalt förråd – Alla verksamheter inventerar och lägger upp vad de har i sina förråd i ett digitalt, sökbart förråd. Syfte att nyttja, återanvända de inventarier vi har inom kommunen.

Lämna din digitaliseringsidé

Kommer du på något som skulle göra din vardag enklare om det var digitalt? Lämna din idé till Digiresan så kan den bli verklighet! På sidan Digiresan kan du lämna din egen idé och se vad andra har lämnat för idéer

Sidan uppdaterad 2020-12-08