Publicerad 2020-12-04

Sprängkistorna i Lit öppnade

Båda sprängkistorna i Lit har öppnats under fredagen. Den vid återvinningscentralen innehöll sprängpatroner. Den vid elljusspåret var tom.

Avspärrning

Det explosiva materialet har tagits om hand och förts bort för att förstöras.

- Det visar sig att alla våra försiktighetsåtgärder var nödvändiga. Vi har tagit det här arbetet på största allvar och kommer att göra så om nya objekt dyker upp i fortsättningen, säger kommundirektör Anders Wennerberg.

Kistorna skrotas

Kistorna kommer att tas från sina respektive platser och sedan skrotas. Avspärrningarna tas bort och bevakningen upphör.

Återvinningscentralen öppnas som vanligt på måndag och tidigare schema för öppethållande gäller.

Arbetet i Lit har skötts av låssmed, en sprängämnesexpert, polisen och kommunens personal.

Synats av expert

Platsen i Lugnvik där en medarbetare omkom och en skadades allvarligt har i dag synats av en sprängämnesexpert.

Enligt hans instruktioner kommer det bland annat att göras kompletteringar gällande skyltning. Det blir även så att den personal som framgent måste vistas inom området ska ha viss säkerhetsutrustning, samt en utbildning som sprängämnesexperten anger.

Inga nya tips

Under fredagen har inga nya tips om sprängkistor eller liknande inkommit. Teknisk förvaltning fortsätter sitt arbete med att inventera förekomst av sprängkistor.

Man arbetar enligt kvalitetssäkrade säkerhetsrutiner i samråd med polisen, räddningstjänsten och sprängämnesexperter

- Jag vill rikta ett stort tack till kommunens personal och övriga inblandade som snabbt och proffsigt arbetat tillsammans för att göra platserna säkra. Nu fortsätter arbetet för att vi aldrig mer behöva uppleva den tragedi som inträffade förra veckan när vi förlorade en arbetskamrat och en annan skadades svårt, säger Anders Wennerberg.

Här hittar du frågor och svar

Vi har sammanställt frågor och svar som rör utvecklingen i Lugnvik och Lit på kommunens hemsida.
De har sammanställts utifrån inkommande frågeställningar från allmänheten till vårt Kundcenter.

Länk till Frågor och svar

Sidan uppdaterad 2020-12-04