Publicerad 2020-12-04

Miljö och hälsas inspektörer efter Black week: verksamhets­utövarna är lösnings­fokuserade och tar stort ansvar

Under förra veckan besökte sex stycken inspektörer olika serverings­ställen såsom restauranger, fik och nattklubbar för att granska hur det går för verksamheterna och hur kunderna sköter sig. Inspektörerna var ute på dagar och tider då många människor normalt rör sig ute på serveringsställen.

bild på julbelysning över gågatan i Östersund

- Det har sett väldigt bra ut när vi har varit ute. Verksamhetsutövarna gör ett gott jobb i sina lokaler och skapar goda förutsättningar för besökarna att hålla avstånd, säger Christina Breding, miljö­samordnare i kommunen, som under pandemin även varit en av de som inspekterat serverings­ställen.

Under en inspektion pratar inspektörerna med verksamhetsutövaren och granskar lokalernas förutsättningar och förebygg­ande åtgärder. Det kan handla om ommöblering, skyltning och att säkerställa att trängsel inte uppkommer till exempel vid kassan.

Lösningsfokuserade verksamhets­utövare försöker hitta goda lösningar

Inspektörerna upplever att verksamhets­utövarna är lösnings­fokuserade och att de försöker hitta bra lösningar. Den stora gemen­samma utmaningen är kunderna och att säkerställa att deras beteenden bidrar till minskad smitt­spridning.

– Verksamheterna kan ha gjort många bra anpassningar men det gäller att kunderna följer dessa, förklarar Christina som däremot också noterar att många besökare sköter sig väl.

– Vi har bland annat sett många gäster som fördelat sig väl ute i lokalerna. Många besökare sätter sig inte precis bredvid ett annat sällskap, utan tenderar att välja att annat bord. Vi har ställt frågan till verksamhets­utövarna om det är något de har bett besökarna om, men i många fall handlar det om att besökarna tar eget ansvar för att hålla ordentligt avstånd, avslutar Christina.

Varför granskar kommunen serveringsställen?

Miljö och hälsa har nu ansvar för att genomföra inspektioner för att säkerställa att serverings­ställen följer rådande lagstiftning. Tidigare fattade smittskyddsläkaren beslut i frågor kring trängsel på serveringsställen. Sedan den 1 juli är det den nämnd på kommunen som ansvarar för miljö- och hälso­skydds­frågor som har hela tillsyns­ansvaret, vilket inom Östersunds kommun innebär att det är Miljö- och samhälls­nämnden som har ansvaret.

Är du orolig, eller har du sett något du vill anmäla?

Kontakta kommunens kundcenter på 063-14 30 00.

Sidan uppdaterad 2020-12-04