Publicerad 2020-12-02

Rapport från Kommunstyrelsen

Under tisdagen genomförde Östersunds kommun ett historiskt sammanträde i Kommunstyrelsen. Det var nämligen bara två deltagare på plats fysiskt i Domsalen på Rådhuset. Övriga ledamöter i KS fanns med digitalt på länk.

Det var många ärenden på dagordningen. Ett av dem var kommunens ekonomi och nästa års budget.

Den pågående pandemin har påverkat årets resultat på ett rätt oväntat sätt hos de flesta av landets kommuner. Många visar stora plus under 2020 tack vare statliga stöd under coronakrisen, men samtidigt är ovissheten inför nästa år stor.

Stort plus i kassakistan

Prognoser visar på runt 180 miljoner plus för Östersunds kommun under innevarande år.

– Vi kan göra ett resultat på 100- 200 miljoners överskott 2020, men sen blir det tuffare. Just nu pekar kalkylen för 2021 på plus 17 miljoner, men det är högst preliminärt. Det kan lika gärna bli negativa siffror nästa år, men i så fall tar vi den smällen med öppna ögon. Vi investerar mer än någonsin och gör det bland annat för att hålla delar av kommunens näringsliv igång, kommenterar Kommunstyrelsens ordförande Bosse Svensson, (C).

Någon budgetdebatt blev det aldrig under sammanträdet i Kommunstyrelsen. Socialdemokraterna presenterar sitt budgetförslag vid kommande Kommunfullmäktige senare i december.

Stöttar Svenska rallyt

Östersunds kommun beslutade att stötta Svenska rallyt om tävlingen flyttas från Värmland till Jämtland. Arrangören söker en ny tävlingsplats på grund av dåliga snöförhållanden på sina breddgrader, och Östersund/Jämtland är tillsammans med Västerbotten och Norrbotten kandidater för att ta över.

Kommunstyrelsen beslutade att skjuta till sex miljoner per år under en inledande treårsperiod. Beslutet togs efter votering, med 13 ja-röster, en nej-röst (V) och en nedlagd röst (SD).

Julklapp gynnar lokal handel

Kommunledningen beslutade att lägga undan fyra miljoner kronor till julklappar till kommunens tusentals anställda.

Alla kommunanställda ska få 500 kronor att spendera i den lokala handeln.

Sidan uppdaterad 2020-12-02