Publicerad 2020-11-27

Olycksplatsen norr om Lugnvik spärras av och bevakas av Securitas

Området där arbetsplatsolyckan inträffade tidigare i veckan spärras av. Området kommer även att bevakas av Securitas. Det avspärrade området får absolut inte beträdas av obehöriga.

Orsaken är att vi inte med säkerhet kan veta om det finns odetonerat explosivt material kvar i terrängen på och runt olycksplatsen.

Polisens tekniker och bombgrupp har tagit reda på en del odetonerat explosivt material som spridits ut vid explosionen. Dock finns risken att material som kan explodera är kvar dels inom arbetsplatsens område, men även längre ut i terrängen. Hela det avspärrade riskområdet kommer att saneras.

Vid olyckan dödades en av kommunens medarbetare och en skadades allvarligt.

Arbetet med avspärrningarna pågår. Området ligger norr om Lugnviks industriområde, vid vägen mot Kännåsen.

Allmänheten uppmanas att inte röra sig i närheten av det avspärrade området. I det fall man upptäcker ett främmande föremål är det av största vikt att inte hantera det föremålet, utan att då ringa 112 och anmäla fyndet.

Sidan uppdaterad 2020-11-27