Publicerad 2020-11-26

Kommunstyrelsen sammanträder

Kommunstyrelsen sammanträder tisdagen den 1 december klockan 8.30 i Domsalen, Rådhuset.

Kallelse med handlingar och ärendelista till sammanträdet ligger på kommunens webbplats under Kommun och politik / Möten, handlingar och protokoll / Aktuella kallelser och protokoll.

Sammanträdet genomförs helt digitalt. Det innebär att endast ordförande, kommunsekreterare samt IT-personal är på plats i Domsalen. Övriga närvarar via Teams.

Sidan uppdaterad 2020-11-26