Publicerad 2020-11-23

Ny möjlighet för kulturskapare att ansöka om tillfälligt stipendium

Någon spelar fiol. Personen har en t-sirt med en hjärformad svensk flagga på bröstet.

Kultur- och fritidsnämnden avsätter 500 000 kronor till ett tillfälligt stipendium - omgång 2 - för professionella kulturskapare inom Östersunds kommun. Pengarna kommer att delas ut löpande allt eftersom ansökningarna kommer in.

Det fria kulturlivet har drabbats hårt av coronapandemin. Under sommaren utlyste Kultur – och fritidsnämnden ett tillfälligt stipendium som ett tjugotal kulturskapare fick ta del av.

Behovet kvarstår eftersom pandemin fortfarande är en realitet och myndigheternas rekommendationer framför allt drabbar publik verksamhet inom kulturbranschen. På sitt sammanträde den 23 november beslutade därför nämnden att avsätta pengar till en ny omgång stipendier.

För att kunna ansöka om det nya stipendiet på 20 000 kronor, gäller följande:

  • Du ska kunna påvisa adekvat högre utbildning och/eller lång erfarenhet inom din kulturform.
  • Du ska vara bosatt i Östersunds kommun.
  • Du ska kunna visa upp att du haft din huvudsakliga inkomst från kulturskapande under 2019. Och du ska kunna redovisa vilka intäktsbortfall du sett under hösten 2020. Årsredovisning för 2019 och ditt CV ska bifogas ansökan.
  • I ansökan ska du kunna ange vad du tänkt skapa under stipendieperioden, som på sikt kan komma medborgarna till del.
  • De kulturskapare som sökte och beviljade stipendium tidigare under 2020 får även söka detta stipendium.

Fram till den 15 december kan man ansöka om stipendiet. Ansökningarna beviljas löpande fram till de avsatta pengarna är slut.

Ansök genom att skicka ett mejl till kulturochfritidsnamnden@ostersund.se

Mejlet ska innehålla informationen ovan samt namn och kontaktuppgifter.

Sidan uppdaterad 2020-11-23