Publicerad 2020-11-17

Smultronet 15 till granskning

Tyck till! Nu är det dags för granskning för Smultronet 15 och du kan lämna synpunkter eller anmärkningar.

Flygbild med kvarteret smultronet inringat.

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att ändra till kommunalt huvudmannaskap för gatan (Aspvägen) i området. Idag ansvarar en gemensamhetsanläggning för gatan. Blir det ett kommunalt huvudmannaskap kommer ansvar för skötsel och drift av gatan ligga på kommunen.

Har du synpunkter eller anmärkningar på förslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadressen samhallsbyggnad@ostersund.se.

Granskningen på går mellan den 18 november och den 9 december 2020.

Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 9 december 2020.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Här hittar du alla handlingar till ärendet:

Syftet med granskningen är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen avser att anta och samtidigt ge dig en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Sidan uppdaterad 2020-11-17