Publicerad 2020-11-13

Utökat verksamhetsbidrag till Gaaltjie

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att öka Gaaltijes årliga verksamhetsbidrag med 100 000 kronor, till en summa på 425 000 kronor/år, för att täcka hyreskostnaderna för hela gamla Tullhuset.

Gaaltje i Tullhuset

Foto: Gaaltje

Det sydsamiska kulturcentret Gaaltije i gamla Tullhuset i Östersund har delat lokaler med sametingets representation i länet. Från årsskiftet väljer sametinget att lämna sina lokaler i huset och det ger möjligheter för kulturcentret att kunna nyttja hela huset för sin verksamhet.

Stiftelsen Gaaltje har en ambition om att bedriva en publik verksamhet med utställningar inom t.ex. konst, kulturevenemang eller föreläsningar. Det finns en förväntan både från allmänhet och organisationer att det ska finnas en publik verksamhet när man besöker Gaaltije.

I dagsläget är det svårt att leva upp till förväntningarna eftersom lokalerna i det gamla Tullhuset inte är anpassade till en publik verksamhet och centret har varit trångbodda. De har också framskridna planer på att bygga upp ett sydsamiskt museum.

 

Vill du veta mer?

För att läsa om alla ärenden som Kultur- och fritidsnämnden beslutade om under sammanträdet den 11 november, se protokollet som publiceras på ostersund.se inom några dagar.

Sidan uppdaterad 2020-11-13