Publicerad 2020-11-13

Rapport från Tekniska nämnden 13 november 2020

Uppdaterad 18.45. Ja till tillfällig parkering på Stortorget i december och höjd VA-taxa. Det är ett par av de beslutsärenden som togs upp på Tekniska nämndens sammanträde den 13 november.

Här kan du läsa en sammanfattning av några ärenden som togs upp på nämnden den 13 november. Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har justerats, den 19 november.

Tillfällig parkering på Stortorget under jul och speciella evenemang

Beslutet om att säga ja till tillfällig parkering på Stortorget under december är ett svar på en förfrågan från Destination Östersund.

Tekniska nämnden upplåter Stortorget för parkering utan kommunal avgift 10.00 - 20.00 under december månad 2020. Parkering upplåts endast under förutsättning att Destination Östersund ser till att personal finns på plats för att anvisa lämplig parkeringsplats. Destination Östersund kommunicerar på hemsidan vilka dagar det gäller före 1 december. Övrig tid gäller parkeringsförbud.

För att Tekniska nämnden snabbt ska kunna besluta om tillfällig parkering på torget i framtiden behöver KF fatta ett beslut som ger Teknisk förvaltning möjlighet att införa tillfälliga lokala trafikföreskrifter.

Tekniska nämndens förslag till KF handlar om att under till exempel julhandel, Gregoriemarknad, vårkväll och andra evenemang kunna utnyttja Stortorget som tillfällig korttidsparkering.

Återremiss om cykellekplatser

Kommunen har fått ett medborgarförslag om att anlägga en trafiklekplats i Odensala. Tekniska nämnden beslutade att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. Motiveringen var att det redan finns sju lekplatser i området och att andra områden i Östersund har ett större behov av lekplats.

I Teknisk förvaltnings förslag till beslut föreslår förvaltningen i stället tre tillgängliga cykellekplatser - i Hornsberg på Frösön, i Brunflo och i Torvalla. Genom att placera cykellekplatserna på större områden kan de också utvecklas till mötesplatser för alla åldrar med boulebanor, pumptrack-del, många sittplatser och en halv basketplan och tillgänglig lekplats.

Tekniska nämnden återremitterade ärendet till förvaltningen för att utreda frågan tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen - KFF. På KFF pågår nämligen en utredning som gäller området kring surfbukten, badhusparken och sjöstrandsområden på Frösön.

Föreslår höjning av VA-taxan med 10 procent 2021

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att höja brukningsavgiften enligt VA-taxa med 10 procent 2021.

Liksom i resten av Sveriges är en stor del av vatten- och avloppsanläggningarn från 60- och 70-talen. Det innebär att stora partier snart når sin teoretiska livslängd och behöver bytas ut. Kommunen har också invsteringsbehov i en nära framtid med nytt dricksvattenverk och utbyggnad av vatten- och avloppsnät på Annersia.

Genom att höja taxan innan själva kostnadsökningarna faktiskt kommer, säkrar nämnden en jämn utveckling av taxan kommande år.

Föreslår höjning av taxan för avfall/återvinning

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta taxan för avfall/återvinning enligt bilaga 2. Det innebär en höjning av taxan med 4,5 procent från 2020 till 2021.

Höjningen beror på att verksamheten har fått högre behandlingsavgifter och ökade insamlingskostnader.

Sidan uppdaterad 2020-11-13