Publicerad 2020-11-12

Klart med leverantörer på Bangårdsgatans och Myrans särskilda boende

Vård- och omsorgsnämnden har genomfört en upphandling av driften vid de särskilda boendena Bangårdsgatan och Myran. Efter utvärdering av anbuden beslutade nämnden under dagens sammanträde om vilka företag som ska tilldelas de kommande uppdragen.

Särskilda boendet Myran

Vardaga Äldreomsorg AB får uppdraget att driva verksamhet på Myran i fem år från november 2021. Vardaga driver idag verksamheten i huset, men avtalet går ut i november 2021.

Särskilda boendet Bangårdsgatan

Förenade Care AB får uppdraget att driva verksamhet på Bangårdsgatan i fem år, från det att huset är inflyttningsklart. På Bangårdsgatan pågår bygget fortfarande men kommer preliminärt vara klart för inflyttning i mars 2023.

Leverantörerna har varit etablerade i Östersund under många år inom den kommunala äldreomsorgen. Det innebär att det redan finns ett upparbetat samarbete mellan uppdragsgivare och uppdragstagare. Dialogen har historiskt varit god och konstruktiv.

För mer information

Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på ostersund.se när det har justerats. Det sker normalt inom några dagar.

Sidan uppdaterad 2020-11-12