Publicerad 2020-11-05

Vi behöver kontaktfamiljer

Sedan coronapandemin började i mars har nästan inga intresseanmälningar angående uppdrag som kontaktfamilj kommit in. Just nu är behovet av nya kontaktfamiljer stort. Intresserad? Kontakta oss i dag!

Barn som leker

All information hittar du på den här hemsidan:

Länk till sida Kontaktfamilj med intresseanmälan.

Kontaktfamilj är en insats som erbjuds när det saknas ett nätverk av släktingar och vänner. Eller när det befintliga nätverket inte kan ge det stöd som föräldern och barnet behöver.

Kontaktfamiljen blir en extra familj där barnet får delta i familjens umgänge och aktiviteter och ger barnet ett utökat socialt nätverk och miljöombyte.

Olika skäl

Orsaken till att någon behöver lämna sitt barn till en kontaktfamilj kan se olika ut. Ibland kan det vara en förälder som behöver avlastning och ibland ett barn som behöver stöd.

Vissa barn kan behöva särskild träning och stimulans, andra kan behöva lugn och ro.

Ger mycket tillbaka

Att engagera sig innebär att även kontaktfamiljen får mycket tillbaka. Det är en förmån att få hjälpa och stötta ett barn, att följa och uppmuntra ett barns utveckling.

Kontaktfamiljsuppdraget sträcker sig ofta över flera år.

Vad innebär uppdraget i praktiken?

  • Uppdraget som kontaktfamilj innebär att du/ni en eller två helger i månaden tar emot ett barn i ditt/ ert hem.
  • Ibland gäller uppdraget även syskon.
  • En kontaktfamilj kan bestå av en eller två vuxna. Ibland är det bra om det finns barn i kontaktfamiljen men behov av familjer med enbart vuxna finns också.
  • Behovet av kontaktfamiljer med erfarenhet och kunskap om autism och ADHD är stort men det viktigaste är att ha tid och engagemang.
  • Som kontaktfamilj får du/ni stöd i uppdraget och möjlighet till utbildning om det behövs.
Sidan uppdaterad 2020-11-05