Publicerad 2020-11-05

Kyrkparken ska få luft och ljus

Kyrkparken med alla träd och buskar ger ett lummigt intryck men kan också upplevas som otrygg. Nu ska Kyrkparken öppnas upp för luft och ljus så att den uppfattas som snygg och trygg. Vi har redan tagit bort buskar och nu ska också träd fällas. In kommer så småningom nya träd, fler sittplatser och bättre belysning.

Kyrkparken: mycket träd ocb buskar

Mycket av buskagen, som lätt kan skapa en känsla av otrygghet, tog vi bort tidigare i höst. Som ett led i vårt trädföryngringsprogram fäller vi nu en del av de gamla träden i Kyrkparken och planterar nya. Målet är att få träd i olika åldrar. En del av träden står också för nära Gamla kyrkan.

Vi kommer så småningom att möblera med nya sittplatser som kommer att blir fler än vi har idag. Belysningen i parken kommer också att förnyas och förstärkas.

Arbetet med förnyelsen av Kyrkparken kommer att ta några år, men vi startar i höst med att röja buskagen och fälla träd.

Sidan uppdaterad 2020-11-05