Publicerad 2020-11-03

Hur är tillgängligheten på kommunens aktivitetsytor? 

Alla ska känna sig välkomna att ta del av kommunens aktivitetsytor. Därför har kommunen, Parasport Sverige och en referensgrupp testat den fysiska tillgängligheten på bland annat ishallar, i lekparker och på idrottsanläggningar.

bild på östersundshjärta framför en slalombacke

Hur fungerar egentligen entréerna? Har hissarna tillräckliga funktioner och är omklädningsrummen tillgängliga? Det och mycket mer är frågor som nu fått svar, när några referenspersoner tillsammans med kommunen och Parasport Sverige har testat tillgängligheten på kommunens aktivitetsytor. Referenspersonerna är medborgare i kommunen och har en syn- eller rörelsenedsättning.

– Referenspersonerna har varit väldigt viktiga i arbetet. Tillsammans med Parasport Sverige har vi tagit fram inventeringsmallar över hur det går att testa tillgängligheten på aktivitetsytorna. Därefter har vi genomfört själva testningen tillsammans och på så vis fått hjälp att kartlägga tillgängligheten och användbarheten, förklarar Helene Olsson Sandal, tillgänglighetsstrateg på Östersunds kommun.

bild på sju personer som är placerade framför en byggnad

På bilden ser du de personer som var med under testningen av Frösö Ridcenters lokaler. Från vänster: Annichen Kringstad (kultur- och fritidsförvaltningen), Ylva Forsberg (Synskadades Riksförbund), Pernilla Svensson (Parasport Sverige), Zandra Reppe (JH Parasport), Eveline Vito (kultur- och fritidsförvaltningen), Ulf Norlén (teknisk förvaltning), Jessica Rosén, (kultur- och fritidsförvaltningen).

Tillgänglighetsinformation på kommunens webbplats

Inventeringen visar att tillgängligheten på aktivitetsytorna i dag är varierande. De nya arenorna har i regel god tillgänglighet men även där kan det finnas utmaningar. Det kan handla om för få parkeringar, avsaknad av kollektivtrafik eller bristande information.

– Östersund har haft fokus på parasport i flera år, och har byggt på ett sätt som är tillgängligt för alla. Men den här inventeringen skapar ytterligare tydlighet och visar konkret vad som behövs, såväl inför ett bygge men också informationsmässigt, säger Helene och fortsätter:

– Tanken är att den här kartläggningen ska gå att ta del av via kommunens webbplats. På så vis kan en medborgare som har vissa behov redan i förväg se om aktivitetsytan erbjuder tillräckliga förutsättningar för dem. Finns handikapparkering, ledstråk eller en toalett de kan använda? Tydlig och lättillgänglig information kan i sig ge ett gott stöd och inkludera fler personer, förklarar Helene.

Förhoppningen är även att underlaget ska användas framåt vid utveckling och vidare arbete med anläggningarna.

Inventeringen en del i ett gemensamt projekt med Parasport Sverige

Parasport Sverige har genomfört projektet i tre städer. Förutom Östersund har även Eskilstuna och Malmö gjort likadana inventeringar. Utifrån kartläggningarna kommer Parasporförbundet att ta fram en digital manual för tillgängliga anläggningar, som ett hjälpmedel för att fler kommuner ska kunna göra rätt. Manualen kommer innehålla både gemensamma och idrottsspecifika behov.

Sidan uppdaterad 2020-11-03