Publicerad 2020-11-03

Fett hör inte hemma i avloppet – använd Miljötratten!

Några har testat den, andra inte. Men den har varit efterfrågad: miljötratten. En liten tratt som hjälper dig att samla upp frityrolja, stekflott och annat matfett.

För fett hör inte hemma i avloppet. När fettet hamnar i avloppsledningarna svalnar det och stelnar. Kanske fastnar det lite kaffesump, någon matrest som slunkit ner och ännu mera fett. Till slut blir det stopp, om inte hemma hos dig så någon annanstans i ledningsnätet. En del av fettet färdas hela vägen till reningsverket.

Foto på en rund, blå tratt med ett lock med ett vitt klistermärke med information på.

Mer och mer fett i avloppsvattnet

På Gövikens reningsverk i Östersund har man sett en stor ökning av fett i avloppsvattnet de senaste åren. Fettet samlas upp i fettavskiljare som numera töms 4-5 gånger per år. Tidigare har det räckt med en eller två gånger per år.

Fettet sätter sig också i pumpar och maskiner och gör att de kan gå dåligt eller helt enkelt stanna. Det i sin tur kan i värsta fall göra att reningen av avloppsvattnet inte blir lika bra och orsaka miljöstörningar.

Det är enkelt att minska mängden fett i sitt avlopp.

  • Torka alltid ur pannor och kastruller med lite hushållspapper innan du diskar dem
  • Samla upp fettet i en PET-flaska eller mjölkförpackning och släng i soptunnan för brännbart eller lämna in på en återvinningscentral

Med Miljötratten blir det mycket enklare att samla upp fettet. Skruva helt enkelt på tratten på en tom PET-flaska och spara korken på insidan av locket. Fyll flaskan med fett tills den är full. Skruva av tratten, skruva på korken och släng den i soporna eller lämna in den på en återvinningscentral.

Fettet som hamnar i soptunnan åker till Sundsvall där det eldas upp och blir fjärrvärme. Fett som lämnas in på en återvinningscentral återvinns och återanvänds. Det kan till exempel bli till en ingrediens i biodiesel eller smörjfett som används i till exempel bilar eller maskiner.

Hämta din egen miljötratt!

Miljötratten hittar du helt gratis på Kundcenter på Österängsskolan men också på återvinningscentralen i Odenskog. De kommer snart att finnas på återvinningscentralerna i Lit och Brunflo också.

Sidan uppdaterad 2020-11-03