Publicerad 2020-10-21

Snart blir det lättare att hitta en parkering i centrala stan

I dagarna sätts digitala skyltar upp i centrala stan. Det är det synliga resultatet av det parkeringsledningssystem som kommunen nu installerar. P-ledningssystemet kommer att underlätta för alla som letar parkering i centrum och för kommunens trafikingenjörer när de ska planera för trafiken.

Bild på en skylt där det står P Skjutbanan

Åtta digitala skyltar vid infarterna till centrala stan kommer att tala om hur många lediga platser det finns i fyra parkeringshus och på två större parkeringar:

  • P-huset, Residensgränd 13
  • Mittpunktens P-hus, Kyrkgatan 66
  • Citygaraget, Köpmangatan 47 A
  • Handelsmannens P-hus, Törnstens gränd 1
  • Skjutbanans parkering, Thoméegränd i höjd med Köpmangatan
  • Sjötorgets parkering

På parkeringshusen och vid parkeringarna finns också skyltar som talar om hur många lediga platser som finns just där.

Karta över centrala stan där parkeringsplatser är utmärkta samt hänvisningsskyltar

Lättare att hitta de parkeringar som finns

Bililster har hittills haft svårt att hitta de parkeringsplatser som faktiskt finns i centrum. Det kan bli många varv innan en parkering hittas. De digitala skyltarna hjälper bilisterna att köra direkt till de lediga platserna.

- Det här ger bra service till medborgarna men det kommer att bli ett jättebra planeringsverktyg för oss, berättar trafikingenjör Carola Jonsson. Vi kommer att se exakt hur parkeringarna används. Vi kommer att få en massa statistik som vi sen kan använda när vi planerar för parkeringarna i centrum.

- Vår förhoppning är också att vi får en något mindre belastning på miljön när folk inte kör runt och söker parkering, säger klimatsamordnare Anne Sörensson.

Sidan uppdaterad 2020-10-21