Publicerad 2020-10-21

Rapport från Tekniska nämnden 21 oktober 2020

Tekniska nämnden säger ja till utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp på Annersia. Det beslutade nämnden på sitt sammanträde den 21 oktober.

Hela protokollet från sammanträdet kommer att finnas under aktuella kallelser och protokoll på kommunens webb när det har blivit justerat. Det sker så snart som möjligt – senast inom 14 dagar.

Här följer en kort sammanfattning av beslutet om utbyggnad av kommunens vatten- och avloppsnät på Annersia:

Samhällsbyggnad och Teknisk förvaltning har tidigare fått i uppdrag att utreda förutsättningarna och kostnaden för en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp från Orrviken med omnejd, förbi Vallsundsbron och runt Brunfloviken.

Tekniska nämnden beslutade att anta förvaltningarnas förslag som innebär en utbyggnad i följande prioriteringsordning:

  1. Marieby - Vålbacken och Marieby - Sandviken (där ny sjöledning dras). Se grönt och gult område på kartan längre ned på sidan. Här prioriterar man de tätast bebyggda delarna. Därefter de norra delarna som är högintressanta för exploatering och Vålbacken söder ut eftersom det finns en fastställd detaljplan för bostadsbebyggelse där. Beräknad tid: 7 - 10 år.
  2. Vatten- och avloppsnät med nytt reningsverk i Genvalla - Orrviken i det övre lila området på kartan. Nuvarande reningsverk i Hara avvecklas. Beräknad tid: 4 - 7 år.
    I det nedre lila området är det redan beslutat och på gång en förstärkning av dricksvattennätet eftersom området har problem med vattenförsörjning under torrperioder.

Total tid för genomförande av projektet är 10 - 15 år.

Beslut i Kommunfullmäktige 15 december

Förslaget kommer också att gå genom följande politiska beslut:

  • Miljö- och samhällsnämnden 4 november 2020
  • Kommunstyrelsen 1 december 2020
  • Kommunfullmäktige 15 december 2020

Den beräknade kostnaden för hela utbyggnaden är cirka 300 miljoner kronor och finansieras genom den kommunala vatten- och avloppstaxan. Kostnaden för husägarna kommer när utbyggnaden är klar i just det område där de bor. 

Läs mer i artikeln; Snart startar utbyggnad av vatten och avlopp på "Annersia"

Sidan uppdaterad 2020-10-21