Publicerad 2020-10-20

Östersund i topp när det gäller nöjdhet bland cyklister!

I den nationella nöjdhetsundersökningen Cyklistvelometern har Östersund rankats som nummer 3, av 17 medelstora kommuner.

Korsning med snö med en cyklist.

Generellt är nöjdheten hos Sveriges cyklister inte så stor, endast 47 procent instämmer med påståendet: “Min kommun är generellt sett en bra cykelkommun”. Men i Östersunds kommun instämde 69 procent med påståendet!

— Det är mycket glädjande att cyklisterna i kommunen överlag är positiva, det visar att vi är på rätt väg. Vi kommer att titta närmare på resultaten för att se vad vi kan göra för att förbättra nöjdheten och få fler att cykla, säger Maria Olsson, klimatstrateg på Östersunds kommun.

Väder och vind sätter käppar i hjulet

Det som hindrar östersundsborna från att cykla mer än vad de gör idag är bland annat vädret, svårighet att transportera varor, otrygga trafiksituationer och att det ibland är för långa avstånd.

— Det är väldigt värdefullt att få en bild av hur man som cyklist upplever förutsättningarna i kommunen, vi planerar därför att utveckla medborgardialogen kring cykelfrågor framåt, säger Maria Olsson.

I Östersunds kategori, medelstora kommuner, kom Karlstad och Sollentuna på första och andra plats. Överlag är cyklister i stora kommuner nöjdare än cyklister i små kommuner. Ett annat sammanband som framkommer i Cyklistvelometern är att cyklister i kommuner som satsar mycket på cykling är andelen som rekommenderar andra att cykla stor.

Fler cyklar under coronapandemin

Allt fler cyklar och denna positiva trend har förstärkts på flera ställen i landet under coronapandemin. Av de nästan 18 000 personer som har svarat på årets Cyklistvelometer uppger 18 procent att de har cyklat mer den senaste tiden på grund av pandemin. Störst är ökningen bland kvinnor och personer över 65 år.

I Östersunds kommun är det 15 procent som svarat att de cyklar mer nu på grund av pandemin.

Faktaruta

Cyklistvelometern 2020 har genomförts av Enkätfabriken på uppdrag av Cykelfrämjandet.

Totalt har 233 personer svarat på enkäten i Östersunds kommun. Resultat på kommunnivå presenteras enbart för de 83 kommuner som har fått in tillräckligt stort antal svar på enkäten.

Enkäten bestod av 28 frågor i sex olika kategorier: generell nöjdhet, trygghet, tillgång till cykelinfrastruktur, framkomlighet i cykelvägnätet, cykelklimat samt cykelns prioritet i kommunen. Frågorna svaras på med 1-5 och Östersunds kommun får 3,24 i totalpoäng, vilket ger betyg C.

Cykelfrämjandet är en ideell förening som verkar för att fler ska kunna uppleva alla de fördelar ökad cykling ger. De arbetar också för säkrare och attraktivare villkor för dem som redan cyklar.

Här kan du ladda ner cyklistvelometern 2020.

Sidan uppdaterad 2020-10-20