Publicerad 2020-10-20

Du som är 65+ kan påverka din utemiljö genom att skicka in foton

Har du fyllt 65 år och bor i något av områdena Lit, Hornsberg, Centrala stan, Odensala/Körfältet eller Torvalla? Då har du möjlighet att medverka i en undersökning om utemiljöer som genomförs under perioden oktober-november 2020. Du deltar genom att skicka in foton via kommunens hemsida. Undersökningen är en del i ett större arbete för att göra Östersund till en mer åldrandevänlig kommun.

En person riktar systemkamera mot betraktaren.

Du kan nu lämna synpunkter till kommunen i form av foton. Foton som du tar ska antigen visa sådant som du tycker är positivt/attraktivt/bra i utemiljön, eller förbättringsområden/hinder/risker. Sedan laddar du upp dina foton via ett formulär på kommunens hemsida. Du kan delta i undersökningen till den 30 november 2020.

Via undersökningen vill kommunen öka medborgarnas inflytande i stadsplaneringsprocessen genom att de får möjlighet att visa vilka faktorer som är viktiga för dem i utformningen av utemiljön. Resultatet kommer även att användas som ett delunderlag när kommunen under nästa år ska ta fram en 3-årig handlingsplan för att göra Östersund mer åldrandevänligt.

Länk till formuläret och mer information

Undersökningens resultat blir underlag till handlingsplan

I början av 2019 beslutade Kommunstyrelsen att ansöka om medlemskap i Världshälsoorganisationen WHO:s globala nätverk för äldrevänliga städer och samhällen - AFCC – Age-friendly Cities and Communities, och i juni samma år antog AFCC kommunens ansökan.

Nätverket har den gemensamma visionen att göra samhället till ett bra ställe för äldre att leva och bli gammal i. I Östersunds kommun har man dessutom valt att bredda målgruppen till att omfatta även personer med funktionsnedsättning.

Medlemskapet i AFCC är en viktig del i kommunens satsning på att förbättra möjligheterna för både äldre och personer med funktionsnedsättningar att leva hälsosamma och självständiga liv – med ökad delaktighet i samhällsfrågor. Det är ett långsiktigt utvecklingsarbete, som till att börja med drivs i projektform.

Resultatet av den aktuella undersökningen om utemiljöer kommer kommunen att använda som ett delunderlag för att ta fram en treårig handlingsplan, som ska göra Östersund mer åldrandevänligt.

Förutom denna undersökning kommer kommunen att använda flera andra metoder för att fånga upp hur både äldre medborgare och personer med funktionsnedsättning upplever att det är att leva i Östersunds kommun. Under våren 2020 gjordes ett större enkätutskick vars resultat nu har sammanställts. Framöver kommer man även göra intervjuer och bjuda in till öppna dialogmöten – så snart det åter är möjligt.

Läs mer om arbetet med en åldrandevänlig kommun

Länk till sidan Östersund – en kommun för aktivt och hälsosamt liv och åldrande

Sidan uppdaterad 2020-10-20