Publicerad 2020-06-25

Nu kan du lämna synpunkter på planförslaget för det nya vattenverket!

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att bygga ett nytt vattenverk sydöst om det gamla vattenverket i Minnesgärde, för att säkerställa Östersunds vattenförsörjning. Detaljplanen ska även göra det möjligt för en ny park och ett parkstråk mellan vattenverket och Storsjön.

Illustration på hur stort det nya vattenverket kan bli.

Volymstudie som visar hur det nya vattenverket kan upplevas från parkstråket mellanvattenverket och Storsjön. Byggnaden i illustrationen är lika hög som de byggnader somtillåts i detaljplanen. Det finns dock utrymme i detaljplanen att utöka byggnaden, tillexempel till vänster i bild, för att ge en flexibilitet vid genomförande av detaljplanen.(Illustration: Gisteråsjöstrand Arkitektur)

Här hittar du alla handlingar till förslaget.

Granskningen pågår mellan den 25 juni och 7 augusti 2020. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 7 augusti.

Tyck till!

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Syftet med granskningen är att visa det bearbetade planförslaget som kommunen vill anta och samtidigt ge dig en sista möjlighet att lämna synpunkter.

Sidan uppdaterad 2020-06-25