Publicerad 2020-06-25

Kom ihåg eldningsförbudet!

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i hela Jämtlands län. Förbudet gäller tills vidare.

Med anledning av den senaste tidens varma väder råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med Jämtlands läns räddningstjänstförbund och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i Jämtlands län.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark, och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Grillning på egen tomt

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Den som eldar är ansvarig

Kom ihåg att det alltid är du som eldar som är ansvarig om något går fel, även om du följer de riktlinjer som finns. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Om du medvetet eller av slarv bryter mot eldningsförbudet kan du dömas till böter.

Hjälp att hålla koll

På Länsstyrelsernas karttjänst Eldningsförbud i skog och mark kan du se var i landet det råder eldningsförbudlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mobilappen BRANDRISK Ute hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark utifrån var du för tillfället befinner diglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2020-06-25