Publicerad 2020-05-04

Nu breddar kommunen det hälsofrämjande arbetet genom forskning kring personer med funktionsnedsättning

- Vi vet att personer med bestående funktionsnedsättning har en sämre hälsa än många andra i samhället. Nu står vi i startgroparna för att dra igång en stor hälsosatsning för den målgruppen. Det berättar Lars Backus, chef för Sektor funktionshinder inom Vård- och omsorgsförvaltningen. 

Flera unga personer med tränngskläder som rör på sig på ett golv inomhus.

Sen några år arbetar Vård och omsorgsförvaltningen med en plan för en Hälsofrämjande kommun. Det handlar om att omsätta kunskap från forskning om hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser för att förbättra medborgarnas hälsa. Planen omfattar dels det arbete som sker inom förvaltningen, och dels hur samverkan kan ske med andra aktörer som på olika sätt arbetar med hälsa. Nu breddar Vård- och omsorgsförvaltningen det hälsofrämjande arbetet genom ett ökat fokus på personer med funktionsnedsättning.

En del av satsningen sker genom projektet Fysisk aktivitet för personer med intellektuell funktionsnedsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, som leds av forskare vid Vintersportcentrum, på Mittuniversitetet.

Forskare sökes

- Vi söker nu en forskare som kan driva det interna arbetet som fokuserar på personer med funktionsnedsättning, berättar Lars Backus. Det finns flera utmaningar i arbetet med dessa målgrupper men det finns mycket vi kan göra kring fysisk aktivitet och goda levnadsvanor som skulle förbättra hälsan inom den här målgruppen.

Här kan du se annonsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

- Kommunens satsning på forskning har uppmärksammats positivt runt om i landet, berättar Magnus Zingmark, som är forsknings- och utvecklingsansvarig inom förvaltningen sen 2015.

- Många ser att det finns ett behov av en länk mellan forskning och praktik. Och Östersunds kommun har varit tidig att ta steget att integrera forskning som en del i verksamheten, konstaterar Magnus.

- Det känns mycket positivt att vi nu tar steget och breddar forskningen till personer med funktionsnedsättning.

Boenderådgivning i samverkan med Lunds universitet

Sen mars 2020 arbetar Magnus 70 procent på CASE (Center for Ageing and Supportive environments) vid Lunds universitet. Vård och omsorgsförvaltningen har samverkat med CASE i några år kring ett arbete som handlar om boenderådgivning för äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

- Det arbetet ingår nu som ett delprojekt i ett större projekt, RELOC-AGElänk till annan webbplats, som finansieras genom Forte. Och där jobbar jag nu som projektledare på 70 procent, utöver de 30 procent som jag fortsatt jobbar vid Vård- och omsorgsförvaltningen, berättar Magnus.

Åldrandevänlig kommun

- Samtliga projekt vi jobbar med hänger samman med kommunens långsiktiga arbete. Sen juni 2019 är Östersund medlem i det globala nätverket Age Friendly cities and communities som handlar om hur vi kan skapa ett mer inkluderande och tillgängligt samhälle.

- Där är vi i början av en process som vi räknar med kommer att bidra med bättre kunskap och konkreta åtgärder för att göra Östersund än mer åldrandevänligt och hälsofrämjande - även för personer med funktionsnedsättning, avslutar Magnus.

Mer att läsa om den forskning som sker i samverkan med andra finns här:

Säkra steglänk till annan webbplats, (app för att träna styrka och balans och därmed motverka fall bland äldre, sker i samverkan med Umeå Universitet.

Tillgängliga och inkluderande naturmiljöerlänk till annan webbplats som leds av forskare vid ETOUR, Mittuniversitetet

Sidan uppdaterad 2020-05-04