Publicerad 2020-04-29

Nu kan du se Östersund i 3D!

Hur ser det egentligen ut på Stortorget, och hur är utsikten från Österängsparken? Utan att lämna hemmet kan du nu se hur delar av Östersund ser ut.

Östersunds 3D-stadsmodell är en interaktiv tredimensionell (3D) modell av staden där du kan se delar av Östersund ur ett verklighetstroget perspektiv.

Östersunds i 3D - staden med rådhuset i mitten, snett uppifrån.

Vad är Östersunds 3D-modell?

Tanken med stadsmodellen är att vi ska kunna visa de plan- och byggprojekt som kommunen jobbar med på ett verklighetstroget och tydligt sätt.

Ett exempel är 3D-modellen till Gustav III:s torglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I den kan du se hur utsikten kan bli, hur husens skugga blir och mycket annat. Det gör att det lättare går att förställa sig hur det kan bli, och du kan komma med välgrundade synpunkter.

‑ Med den här 3D-stadsmodellen tar Östersund ett stort steg mot en modernare samhällsplaneringsprocess. Nu blir det enklare för medborgare att förstå och föreställa sig de förslag på byggnation vi tar fram, säger Torbjörn Rost, avdelningschef på Kart- och lantmäteri på Östersunds kommun.

Hur har vi gjort 3D-modellen?

Östersunds 3D-stadsmodell bygger på flygbilder. De har tagits vid samma tillfälle, med fem olika kameror som tagit bilder i olika riktningar. Alla byggnader är inmätta med ungefär en decimeters noggrannhet, med ett speciellt stereoinstrument.

Markens höjder kommer från Lantmäteriets laserskannande markmodell. På marken och på alla byggnader har vi sedan draperat flygbilderna i sin rätta position. Till detta har träd och gatubelysningsstolpar lagts in från kommunens kartdatabas.

Just nu fungerar 3D-modellen bara på PC men den kommer att fungera även på mobil i framtiden.

Sidan uppdaterad 2020-05-06