Publicerad 2020-04-29

1,5 miljoner kronor ska delas ut till föreningar i akut behov av stöd

Kommunen kommer fördela bidraget till föreningar som riskerar att gå omkull utan stöd. Det beslutade Kultur- och fritidsnämnden på deras sammanträde 28 april.

Bidragen ska gå till föreningar för att säkerställa deras fortsatta överlevnad och grundläggande drift av föreningens verksamhet, såväl under som efter pandemiperioden. Särskilt prioriterade är föreningarnas barn- och ungdomsverksamheter.

Observera att detta stöd inte är ersättning för inkomstbortfall, på grund av exempelvis inställda evenemang eller liknande. Detta rör sig om ett akut stöd till föreningar som riskerar att inte finnas kvar om de inte får stöd.

Bidraget gäller endast 2020.

Ansök om bidrag

Föreningar ansöker om bidrag genom att skicka mejl till foreningsservice@ostersund.se med följande:

  • Föreningens namn och verksamhetsområde
  • Redogörelse för vilka kostnadsminskningar föreningen har genomfört för att kunna balansera uteblivna intäkter
  • Information om vilka kostnader som uppstått genom ändrad verksamhet under pandemi-perioden (kostnader som inte kunnat undvikas och som drabbar framtida verksamhet när evenemanget/verksamheten har ställts in, reducerats i omfattning eller skjutits upp).

Ytterligare stöd ges till föreningar

Nämnden fattade också beslut om:

  • Att tidigarelägga utbetalningarna av det kommunala LOK-stödet. Det betalas ut under maj månad istället för september, och grundar sig på aktiviteterna våren 2019.
  • Fria planhyror för ideella föreningar som arrangerar verksamhet som riktar sig till eller gynnar barn och unga

Sedan tidigare kan föreningar även ansöka om anstånd på hyror (till i första hand 1 september)

Så ansöker en förening om anstånd på hyroröppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2021-01-12