Publicerad 2020-04-20

Nu ska detaljplanen för Gustav III:s torg ut på samråd!

Detaljplanen ska förvandla Gustav III:s torg till en attraktiv, levande och trygg stadsmiljö i centrala Östersund. Samrådet pågår mellan den 20 april och den 15 juni 2020.

Illustration över hur Gustavs III:s torg kan se ut i framtiden.

Kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan som gör det möjligt att bebygga Gustav III:s torg, Centrum 2 med flera, och delar av fastigheten Magistern 5.

Nya offentliga stråk och platser

Förslaget är att bygga bostäder, kontor och centrumfunktioner som hotell, restauranger och andra publika lokaler.

Detaljplanen reglerar en variation av bebyggelsetyper, skala och utformning med byggnader i två till sex våningar som trappas upp med sluttningen från väst till öst.

Planförslaget ska göra området tillgängligt och att nya offentliga stråk och platser skapas.

Vad tycker du?

På sidan Detaljplaner på gång hittar du alla handlingar. Där kan du även se förslaget i Östersunds 3D-stadsmodell, som är en interaktiv tredimensionell (3D) modell av staden där du kan se delar av Östersund ur ett verklighetstroget 3D-perspektiv. 3D-stadsmodellen fungerar bara på PC, om du har problem med länken så kopiera webbadressen och byt webbläsare. Här kan du läsa mer om Östersunds 3D-stadsmodell.

Du kan även gå in på www.ostersundsrummet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och se bilder, 3D-modellen, FAQ om Gustav III:s torg och mycket mer!

Skicka in dina synpunkter

Har du några synpunkter eller anmärkningar på planförslaget kan du skicka dem till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-postadress samhallsbyggnad@ostersund.se. Det är viktigt att dina synpunkter har kommit in till Samhällsbyggnad senast den 15 juni.

Tänk på att skriva kort och tydligt! Skriv särskilt om det du tycker är bra, dåligt, ska ändras eller läggas till i planen - så blir det lättare att förstå de synpunkter du lämnar.

Samrådet ska ge insyn i planarbete. Det är även ett tillfälle att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget så att vi på kommunen ska kunna överväga dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.

Illustration över hur Gustavs III:s torg kan se ut i framtiden, sett från ovan.
Sidan uppdaterad 2020-04-20