Publicerad 2020-04-17

Fler har avlidit på smittade äldreboenden

Sammanlagt 11 medborgare har nu avlidit på de två äldreboenden där det sedan tidigare konstaterats Covid-19 bland både vårdtagare och personal. Men fortfarande saknas resultat av proverna som ska visa hur många av de avlidna som bar på smittan.

– Vi har nu fem konstaterade dödsfall där de avlidna har visat sig vara positiva för Covid-19. Det är som alltid oerhört ledsamt och tråkigt när någon går bort och mina tankar går till de anhöriga. Jag är övertygad om att personalen har gjort sitt yttersta för att ge en så god omvårdnad som möjligt och gott bemötande i livets slut för de som drabbats, säger Robert Brandt, förvaltningschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

På det boende där kommunens första fall av Covid-19 upptäcktes har sammanlagt tre medborgare konstaterats vara smittade. Två har avlidit och en har tillfrisknat.

– Arbetet med att begränsa smittspridningen från det att misstanke om smitta uppstod har varit framgångsrikt. Boendet har nu inga rapporterade fall om misstanke eller bekräftade fall av Covid-19, säger Robert Brandt.

På det andra boendet har en avdelning i synnerhet blivit drabbad. Här har nio personer avlidit, och åtta av dem har visat symtom av viruset, men statusen på provtagningarna skiljer sig åt:

  • Tre av de nio avlidna har konstaterats smittade av Covid-19.
  • Fem av nio fall väntar på svar på provanalys.
  • I ett fall har provtagning inte kunnat genomföras.

Bland personalen på detta boende har åtta personer testats positivt för Coronaviruset. Ytterligare fyra personer är hemma med symtom.

Under ledning av sjuksköterska och chef träffas personalen tre gånger dagligen för genomgång av aktuell status bland de boende och personal, för att tidigt kunna fånga upp eventuella symtom.

Hanteringen av utbrottet sker i mycket god samverkan med regionens smittskydd.

Sidan uppdaterad 2020-04-17