Publicerad 2020-04-09

Ordförandebeslut från Vård- och omsorgsnämnden

Med anledning av coronasituationen har Vård- och omsorgsnämndens ordförande fattat tre så kallade ordförandebeslut som berör verksamheten.

De beslut som har fattats är att:

  • ”Daglig verksamhet” gör ett tillfälligt uppehåll från och med den 14 april
  • För personer med beslut om planerat korttidsboende görs ett tillfälligt avbrott i verkställigheten från och med 8 april
  • Under period då planerad korttidsvistelse inte kan verkställas tillgodoses behov genom beslut om hemtjänst och hemsjukvård
Sidan uppdaterad 2020-04-15