Publicerad 2020-04-03

Nya riktlinjer för våra idrotts- och träningsanläggningar

Östersunds kommun följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommenderar därför att de föreningar som nyttjar kommunens anläggningar om möjligt bedriver sin träning utomhus. Samtliga omklädningsrum stänger också från och med lördag 4 april.

Onsdag 1 april kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer kring idrott och träning. Deras rekommendation är att träning är bra för hälsan och ska fortsätta, men i den mån det är möjligt utomhus.

Alla omklädningsrum stänger

I enlighet med de nya riktlinjerna stänger kommunen samtliga omklädningsrum i alla idrotts- och träningsanläggningar med två undantag:

  • Badhusens omklädningsrum är fortsatt öppna.
  • Skolor har fortsatt tillgång till omklädningsrum som nyttjas av skolverksamhet.

Alla övriga omklädningsrum stänger. Det sker från och med lördag 4 april och tills vidare. Samtliga toaletter som kräver tillgång till omklädningsrum kommer också att vara stängda. Övriga toaletter kommer vara öppna.

Vid träningar, besök på receptioner till idrottsanläggningar etc. vill vi påminna om att hålla avståndet till andra för att minska risken för smittspridning. Kommunen ser också över möjligheterna att möblera om vid och i anslutning till idrottshallar för att skapa utrymme och undvika trängsel.

Varje förening fattar beslut om hur deras träning ska bedrivas

Alla föreningar har eget ansvar för sin verksamhet. Det är upp till respektive förening att ta beslut kring hur de agerar under sina träningar. Östersunds kommun uppmuntrar föreningar att fortsätta bedriva sin verksamhet utomhus eller göra riskbedömning med tillhörande åtgärder för att minimera risken för smittspridning om träningen ändå sker inomhus.

Så gör du en riskbedömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det här gäller vid mindre träningsmatcher och mindre idrottsarrangemang

För en träningsmatch innebär det här att antalet personer på och omkring planen begränsas till högst 50 personer. Alla föreningar har eget ansvar för sin verksamhet och arrangemanget. Det är därför upp till respektive förening att ta beslut kring hur de agerar i samband med sammankomsten. Samtliga föreningar/arrangörer ska genomföra och skicka in en riskbedömning för godkännande till kommunens föreningsservice, foreningsservice@ostersund.se, senast klockan 12.00 dagen innan sammankomsten. Om arrangemanget genomförs under helgdagar ska riskbedömningen vara inskickad till senast fredag klockan 12.00 eller klockan 12.00 sista vardag innan helgdag.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring träningsmatcherlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2020-05-27