Publicerad 2020-04-03

Anhöriga trotsar besöksförbud på äldreboenden

Trots nationellt besöksförbud på särskilda boenden, korttidsboenden och LSS-boenden med boenden över 70 år tvingar sig anhöriga in i lokalerna.

Vid flera tillfällen, på flera olika boenden i Östersunds kommun har anhöriga tvingat sig in i lokalerna. Besöksförbudet finns till för att skydda de boende, som ofta är de som är mest hotade av coronaviruset covid-19. Smitta på boenden kommer från anhöriga och personal och därför måste vilka som får besöka begränsas.

‑ Jag har full förståelse för att man verkligen vill träffa en anhörig som kanske ringer och är ledsen, men de här besluten är inte fattade för skojs skull utan för att värna om de personer som befinner sig i riskgrupp. Besluten måste följas, säger Anders Wennerberg, kommundirektör.

Besöksförbud för att hindra smittspridning

Det handlar om anhöriga som vill träffa sina anhöriga eller ta med sig anhöriga till familjesammankomster och ifrågasätter beslutet om besöksförbud. Om någon tar med sig coronasmitta in på ett boende finns det stor risk för smittan att spridas vidare.

‑ Det är personalen som blir tvungna att ta diskussionen med anhöriga, och de behövs till omvårdnaden av de boende. Inte för att få anhöriga att följa besöksförbud, säger Anders Wennerberg.

Det nationella besöksförbudet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i enskilda fall medge undantag från förbudet, om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset covid-19 är liten.

Besöksförbudet är förordning och att inte följa det är ett lagbrott. Personal på boenden ska därför kontakta polis om personer inte respekterar besöksförbudet

Brödtext

Sidan uppdaterad 2020-04-03