Publicerad 2020-04-01

Östersunds politiker: "Vi tar oss igenom detta – tillsammans!"

Alla politiska konflikter läggs åt sidan, och det är samarbete över blockgränserna som gäller för att leda Östersund genom krisen kring corona. I samband med en presskonferens under tisdagen publicerades ett gemensamt debattinlägg. Det kan du läsa här:

Tre personer sittande vid ett podium med ordet "Östersund" i stora bokstäver framför

Anders Wennerberg, Bosse Svensson (C) och Niklas Daoson (S) vid tisdagens digitala presskonferens.

Världen, Sverige och Östersund – och vi alla, är ute på okänd mark. Vi vet att Coronasmittan redan gjort det svårt för många, men också att det sannolikt kommer att bli sämre innan det blir bättre.

De politiska partierna i Östersunds kommun är överens om att vi ska göra vårt för att ta oss igenom detta på bästa möjliga sätt. Vi har bestämt oss för att under denna tid lägga politiska konflikter åt sidan och istället tillsammans söka breda överenskommelser över parti- och blockgränser. Viktigast för oss nu är att hitta de bästa lösningarna för kommunen och dess innevånare på såväl kort som lång sikt.

De prioriteras först

Det handlar först och främst om att se till att de svagaste och mest utsatta får skydd. Våra kärnverksamheter ska fortsätta fungera. Barnomsorg, skola och äldreomsorg går alltså först i alla lägen när det gäller prioriteringen av resurser.

Det handlar också om att göra allt vi som kommun kan göra för att stödja lokala företag och företagare som drabbats svårt, liksom att finnas där för den som mister jobbet i krisens spår. Det kan vi också hjälpas åt med. Fortsätt stötta ditt lokala företag, det skapar både jobb och skatteintäkter.

Vi är också överens om att på lång sikt använda kommunens ekonomi med eftertänksamhet så att vi står rustade för den tid som kommer när den akuta krisen är över.
Det innebär att vi i bred enighet inom kort kommer att ta ett budgetbeslut där vi fokuserar resurserna till att kommunens kärnverksamhet upprätthålls genom och efter krisen.

Beslutet kommer att gälla för innevarande budgetår och för nästa år, och innebär att vi bland annat slopar kravet på tvåprocentigt överskott för att mer resurser ska komma kommunens kärnverksamheter till dels.

Tack för engagemanget

Samtidigt kommer Östersunds kommun fortsätta med planerade investeringar. Vi kommer att bygga vattenverk, skolor och förskolor enligt den fastlagda planen de kommande åren. Vi anser att detta är ett viktigt besked, som är möjligt att genomföra eftersom Östersunds kommun i grunden har en stabil ekonomi som vi nu kan nyttja på klokaste sätt.

Vi vill rikta all vår tacksamhet till alla de fantastiska insatser som enskilda människor och grupper idag gör för att skydda och hjälpa de som är mest utsatta. Dessa insatser är beviset på att samhället fungerar även i svåra tider!

Låt oss skydda våra gamla och alla människor i utsatta riskgrupper, låt oss ta hand om varandra. Vi tar oss igenom det här. Tillsammans.

Bosse Svensson, kommunstyrelsens ordförande C

Pär Jönsson, kommunalråd M

Stephen Jerand, kommunalråd Kd

Pär Löfstrand, kommunalråd L

Niklas Daoson, oppositionsråd S

Christina Hedin, gruppledare V

Florian Stamm, gruppledare Mp

Stefan Sundberg, gruppledare Sd

Sidan uppdaterad 2020-04-01