Publicerad 2020-03-23

Om kommunens rutiner vid konstaterad covid-19

Vi har fått frågor om vad som händer om en medarbetare, elev, barn eller någon annan som hör till en kommunal verksamhet konstateras ha insjuknat i covid-19.

I sådana fall kommer Östersunds kommun i normalfallet inte att lämna ut information om var den smittade har varit, och aldrig lämna ut information om vem som är drabbad eller hur hen har blivit sjuk.

Anledningen är den sekretess som omfattar alla våra medarbetare, barn, elever och brukare. Det tjänar heller inget syfte att informera om enstaka fall av covid-19. Samhällsspridning, som vi nu har i vår region, innebär att den absolut största andelen smittade inte kommer få veta att de har covid-19, då vi inte testar på det sättet i Sverige. Och Region Jämtland Härjedalen har sedan idag, den 23 mars upphört att informera kommunerna om nya konstaterade fall av covid-19, av just detta skäl.

I detta läge kan det förstås väcka oro att inte kunna få svar på alla frågor. Som kommun kan vi inte ge ut sekretessbelagd information, men vi jobbar på många andra sätt för att förhindra smittspridning, och vi är måna om att all vår personal gör precis det de ska i detta arbete. Det innebär bland annat att stanna hemma två dagar efter att man blivit symtomfri.

Inget talar för minskning i närtid

I nuläget har vi förskolor med drygt 30% av personalen hemma som är sjuka eller som stannar hemma de två extra dagarna. Vi har även skolor med över hälften av barnen frånvarande. Och inget talar för att det kommer att minska i närtid. Vi har ökat på städning och ändrat rutinerna för städning i samråd med Smittskydd och Vårdhygien på Region Jämtland Härjedalen.

Vi behandlar alla likvärdigt

I en svår situation som denna är det hela tiden en balansgång mellan åtgärder. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer och vårt viktigaste uppdrag just nu är att förhindra smittspridning. Det ligger också i vårt uppdrag att bemöta och behandla alla medborgare och medarbetare likvärdigt, oavsett om de är på en skola, ett HVB-hem, ett LSS-boende eller någon annan av kommunens verksamheter, och självklart också oavsett om de konstateras, eller misstänks vara smittade av coronaviruset.

Detta är anledningarna till att vi inte går ut externt i våra kanaler, eller till grupper av brukare eller vårdnadshavare med information om enskilda fall. Samtidigt omfattas alla våra medarbetare av en grundlagsfäst yttrandefrihet, som ger varje anställd rätt att berätta om kommunens verksamhet, om inte sekretessregler förhindrar det.

Här kan du hitta all information kommunen lagt ut om covid-19.

Sidan uppdaterad 2020-03-23