Publicerad 2020-03-23

Bryt ensamheten - kom igång med videosamtal!

Åtgärderna för att minska corona-spridningen leder till minskade sociala kontakter. För många, inte minst äldre, innebär det en ökad risk för ensamhet och isolering. Digitala möten kan vara ett verktyg för att minska ensamheten. Här presenterar vi en enkel checklista för hur du kommer igång med videosamtal.

På senare år har användandet av internet ökat kraftigt bland äldre och 2019 använde 84 procent av alla som är 66 år eller äldre internet. För den som använder internet och har tillgång till en smart telefon, surfplatta eller dator finns goda möjligheter att bibehålla sociala kontakter genom digitala möten.

Här har vi skapat en enkla manual för hur du kommer igång med skype på dator eller telefon.

Manual för datorPDF

Manual för telefonPDF

Östersunds kommun har tyvärr inte möjlighet att erbjuda support om du "kör fast" i manualen. Kanske har du någon anhörig att kontakta för stöd? Men kom ihåg - försök att lösa det per telefon!

Seniorsurfarna

Just nu finns även en serie som heter Seniorsurfarna som ger många exempel på möjligheter med att använda internet. Du kan ta del av Seniorsurfarna genom den här länken till Svt Playlänk till annan webbplats

- Vi uppmanar även närstående att stödja sina föräldrar, mor och farföräldrar eller grannar att nyttja internet och digitala tekniker. Tillsammans kan vi hjälpas åt att motverka isolering och ensamhet, säger Magnus Zingmark, ansvarig för det hälsofrämjande arbetet på Vård- och omsorgsförvaltningen.


Sidan uppdaterad 2020-03-25