Publicerad 2020-03-20

Information om coronaviruset för dig som är företagare

Här informerar vi dig som är företagare om länkar till sidor med aktuell information om coronaviruset. Via länkarna kan du kontinuerligt hålla dig uppdaterad.

Översiktsbild bakifrån från en samlingslokal med många människor

Östersunds kommun sätter in flera åtgärder för att stötta det lokala näringslivet. Här kan du läsa om dem.

Våra åtgärder

Skjuter upp debitering av avgifter

För att underlätta för företag, när så många har likviditetsproblem med anledning av coronaviruset, har Östersunds kommun beslutat att skjuta upp debiteringar av avgifter till, i första läget, den 1 september.

De avgifter som skulle fakturerats till företag under perioden 18 mars till 31 augusti skjuts upp så att de i stället faktureras med betaldag tidigast 1 september.

De avgifter det handlar om är sophämtning hos företag, vatten och avloppskostnader för företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.

Företag behöver inte göra något för att få uppskjuten betalning. Antingen kommer ingen faktura i närtid, eller så kommer det faktura med betalningsdag 1 september.  

2020-03-17: Kommunen skjuter upp debitering av avgifter

Uteserveringar i Östersund får öppna i förtid

Östersunds kommun har tagit beslut om att bevilja markupplåtelse för uteserveringar för perioden 20 mars till 30 september. Detta i hopp om att underlätta för stadens restaurangägare.

2020-03-22: Klart att uteserveringar i Östersund får öppna i förtid

Kontakta kommunens näringslivskontor

Näringslivskontoret finns tillgängligt för att svara på frågor och lotsa företagen till rätt part i olika frågor.

Företag, stöd och rådgivning

Ni når oss via foretagslots@ostersund.se

Mer information

Östersunds kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Arbetsrättsliga frågorlänk till annan webbplats
  Vid arbetsrättsliga frågor hänvisar vi till respektive medlemsorganisation.
 • Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats
  Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
 • Försäkringskassanlänk till annan webbplats
  Information om smittbärarpenning, sjukpenning, vård av sjukt barn med mera.
 • Bygga, bo och miljölänk till annan webbplats
  Om du behöver ta kontakt när det gäller el, miljö, avfall med mera finns snabba länkar här.
 • Krisinformation.selänk till annan webbplats
  Krisinformation från svenska myndigheter.
 • Regeringskanslietlänk till annan webbplats
  Här finns information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.
 • Skatteverketlänk till annan webbplats
  Anstånd för företag att betala in arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt (skattekrediter).
 • Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats
  Svenskt näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna corona medför för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.
 • Företagarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  Här samlar Företagarna artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare.
 • Tillväxtverketlänk till annan webbplats
  Information om korttidspermittering. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen.
 • Verksamt.selänk till annan webbplats
  Verksamhet.se har sammanställt en lista över var du vänder dig när det gäller anstånd med betalning av skatt, korttidspermittering, finansiellt stöd från Riksbanken med mera.
Sidan uppdaterad 2020-07-22