Publicerad 2020-03-18

Kommunen förbereder för eventuell stängning av förskolor och skolor

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendation att gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet ska gå över till distansutbildning har Östersunds kommun trappat upp planeringen för eventuell stängning av förskolor, grundskolor och distansundervisning.

I dagsläget finns det inget beslut om att grundskolor eller förskolor ska stängas och kommunen har inte heller någon information om att ett sådant beslut kommer att komma. Vi följer den nationella och regionala händelseutvecklingen noga och är beredda på att situationen snabbt kan ändras. Kommunen förbereder därför för eventuell stängning och distansundervisning.

Vi vill kunna säkerställa en hög kvalité på barns och elevers utbildning trots förändrade förutsättningar. Det kan uppstå personalbrist på grund av sjukdom då ett färre antal pedagoger kan behöva undervisa fler elever samtidigt.

Distansundervisning för äldre elever

För äldre elever i årskurs 7–9 tittar vi på vilka möjligheter det finns för att bedriva distansundervisning. För lägre årskurser avvaktar vi nationella beslut.

Förutsättningar för yngre barn

För yngre barn, det vill säga barn i förskoleålder och elever fram till årskurs 6, tittar vi på hur/om vi kan erbjuda omsorg trots stängning. Vi avvaktar nationella beslut.

Barnomsorg för prioriterade yrkesgrupper

Det kan komma beslut om att kommunen måste stänga alla förskolor och grundskolor totalt. För en sådan situation bereder Regeringen just nu en tillfällig lagstiftning som ska ge kommunen möjlighet att säkerställa omsorg för barn vars föräldrar har samhällsviktiga arbetsuppgifter.

Sidan uppdaterad 2020-03-18