Publicerad 2020-03-15

Information om coronaviruset till vårdnadshavare

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer som säger att symtomfria barn kan gå i förskolan och symtomfria elever ska gå i skolan.

Detta gäller oavsett om det finns personer med symtom i hemmet. För att minska risken för smittspridning ska vårdnadshavare, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas. Barn och elever ska vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, och muskel- och ledvärk.

Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk. Man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan eller skolan.

Om barn eller elev blir sjuk på förskola eller skola

Om ett barn eller elev blir sjuk under dagen kontaktar personalen vårdnadshavare för att kunna skicka hem barnet eller eleven så snart som möjligt.

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola om covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information gällande förskola/ fritidshem/ grundskola/ grundsärskola

  • Personalen på förskola/fritidshem/grundskola/grundsärskola har fått ökade befogenheter att neka barn/elever att komma in i lokalerna om barnet/eleven visar symptom på luftvägsbesvär, till exempel feber, hosta eller snuva. Respektera deras anvisningar.
  • Det råder besöksförbud i kommunens förskolor/ fritidshem/ grundskolor/ grundsärskolor. Endast behöriga personer får vistas i lokalerna. Till behöriga personer räknas barn och elever, personer som hämtar/lämnar barn och personer som har arbete att uföra i lokalerna.
  • Det är upp till dig som vårdnadshavare att själv besluta om vem som är bäst lämpad att hämta och lämna dina barn.
  • Städrutinerna skärps i lokalerna.
  • Förvaltningsledningen har ett kristeam där även säkerhetsansvarig och skolhälsovård/skolläkare ingår. Vi följer kontinuerlig utvecklingen.

Information gällande skola

  • Prao årskurs 8 ställs in
  • Nationella prov genomförs i vanlig ordning
  • Simundervisning för årskurs 2 och 3 samt grundsärskolan ställs in
  • Friluftsdagar kommer arrangeras i närområdet
  • Rektor kommer informera om det blir ytterligare restriktioner som berör just er skola/förskola

Fortsatt information kommer om/när smittoläget förändras. Följ gärna kommunens information på www.ostersund.se/coronalänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2020-03-17